Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Bd 399/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-11

zobowiązała spadkobierczynię - E. G. C. do wypłacenia M. D. (wnuczce) 20% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,1652 ha, położonej w T. przy ul...
, ani nie prowadziła w przeszłości działalności gospodarczej., W dniu [...] września 2018 r. przed notariuszem w T. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład spadku...

I SA/Bd 189/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-08

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dokonanej czynności sprzedaży nieruchomości. We wniosku...
nieruchomości nabywane były z zamiarem powiększenia tego gospodarstwa. W 2009r. wnioskodawca dokonał ostatniej sprzedaży działek. Od tamtej pory nie dokonywał żadnej...

I SA/Bd 190/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-08

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dokonanej czynności sprzedaży nieruchomości. We wniosku...
były z zamiarem powiększenia tego gospodarstwa. W 2009r. wnioskodawca dokonał ostatniej sprzedaży działek. Od tamtej pory nie dokonywał żadnej sprzedaży nieruchomości...

I SA/Po 910/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-13

kuratora, który w jej imieniu występuje. W celu sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni i jej matka zwróciły się do sądu z prośbą o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie domu...
. Sąd wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości, ale jednocześnie zobowiązał matkę Wnioskodawczyni do wpłacenia przypadających Wnioskodawczyni ze sprzedaży pieniędzy...

I SA/Bd 574/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-20

. Następnie w dniu [...]. podatnik zawarł z byłą małżonką przedwstępną umowę sprzedaży przypadającego jej udziału w prawie własności nieruchomości (˝). Ostatecznie w dniu...
[...]. na podstawie umowy sprzedaży, E. K. sprzedała wnioskodawcy przypadający jej udział we własności nieruchomości (˝) za cenę [...] zł. Z aktu notarialnego wynika, że cena...

I SA/Bd 880/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-16

. Nieruchomości te zostały nabyte przez Wnioskodawcę i jego małżonkę, na podstawie umów sprzedaży w latach 2003-2004. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej...
nie są i nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez ww. spółkę jawną ani przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zawarł ze swoją córką przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości...

I SA/Bd 217/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-23

. Kwota [...]zł wpłacona na konto M. Z. była zaspokojeniem roszczenia. Ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni uzyskała jedynie 1/5 kwoty sprzedaży., W związku...
zdefiniowane w ustawie. Należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie...

I SA/Bd 314/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-07-23

nieruchomościami oraz pośrednictwem w tym obrocie. Większość dochodu Wnioskodawcy wynika z zakupu nieruchomości, a następnie ich sprzedaży z zyskiem, często po przeprowadzeniu...
remontów i modernizacji nieruchomości, w celu ich uatrakcyjnienia dla kupujących i uzyskania większej marży ze sprzedaży. Zdarzają się sytuacje, w których strona znajduje...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

, że Prezes ANR jest uprawniony na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 1 ukur do rozstrzygania w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej...
jest nieruchomością rolną, co wyklucza jej sprzedaż bez zgody Generalnego Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Organ ten powinien wyrazić zgodę na sprzedaż...

I SA/Wa 660/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

w ZSRR., W dniu [...] grudnia 1945 r. w tymczasowej siedzibie notariusza S. K. zapewnił R. K. i Z. S., że jest uprawniony do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości...
[...] na podstawie okazanych dokumentów - pełnomocnictw, a następnie zawarł z nimi umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. W treści aktu dokonał sprzedaży nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100