Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II SAB/Sz 45/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-06-21

niejawnym sprawy ze skargi M. J. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej postanawia: odrzucić skargę. M. J...
. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. ze skargą na bezczynność Burmistrza Miasta N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości...

II SAB/Rz 44/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-17

. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.R. na bezczynność Burmistrza [..] w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego - p o s t a n...
Miejskiej w [..] z dnia [..] kwietnia 2013 r. nr [..] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta [..]'., W uzasadnieniu...

II SA/Wr 329/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

na zarządzenie Burmistrza Bolkowa z dnia 25 stycznia 2008 r. nr 21/2008 w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste I. stwierdza...
niezgodność z prawem § 1 pkt 3 zarządzenia Burmistrza Bolkowa Nr 21/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r., w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie...

II SA/Ol 194/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-12

2010r. sprawy ze skargi K.W. P. na pismo Burmistrza B. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości postanawia odrzucić...
innymi odstąpienia przez Burmistrza B. od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej w granicach działki nr '[...]' w B. przy ul. W. '[...]'. Oświadczenie...

I OSK 856/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-25

Miasta Krynica Morska podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 13 maja 2011 r., Pismem z dnia 31 maja 2011 r. skarżąca złożyła...
. W przepisach regulujących postępowanie dotyczące sprzedaży nieruchomości nie przewidziano również sądowej kontroli takiego rozstrzygnięcia, co więcej nie przysługuje...

II SA/Go 1014/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-04

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na pismo Burmistrza z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym postanawia...
się do Burmistrza o bezprzetargową sprzedaż nieruchomości działka nr [...], celem przyłączenia do należącego do niego gospodarstwa rodzinnego w celach rolniczych., Burmistrz Gminy...

II SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-16

Burmistrza Miasta W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oddala skargę. Burmistrz Miasta W. w dniu [...] r. wydał zarządzenie...
nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy W. Zarządzeniem tym została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...

II SA/Gd 765/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-16

i są realizacją obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarządzenie organu wykonawczego gminy w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży stanowi...
stanowi, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości...

II SAB/Op 132/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-30

Opolskich przeznaczył do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość gminną położoną w [...], tj. działką nr a o powierzchni [...] ha, a przetarg został...
ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr c, nr d i nr e. Z kolei zarządzeniem Nr [...], została przeznaczona do sprzedaży w trybie...

I OSK 1128/14 - Wyrok NSA z 2014-11-19

. nr [...] w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013...
r., sygn. akt II SA/Bd 348/13 oddalił skargę W. B. na zarządzenie B. G. z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   27