Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 11/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowienia wskazać Wójta Gminy Goszczanów jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wójt Gminy G. zwrócił...
do rozpatrzenia wniosku S. W. z dnia 28 września 2017 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W stanie sprawy, w dniu 28 września 2017 r. S. W. złożyła wniosek o ustalenie...

I OW 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
nad niepełnosprawną osobą, nie może być traktowany jako świadczenie o charakterze chorobowym. Należy bowiem zauważyć, iż prawo do zasiłku opiekuńczego o charakterze...

I OW 209/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Z. a Prezydentem Miasta C. przez wskazanie organu właściwego do wypłaty I. K. zasiłku rodzinnego z dodatkami przyznanych...
tym organem a Prezydentem Miasta C. ([...] Centrum Świadczeń) w sprawie wskazania organu właściwego do wypłaty I. K. zasiłku rodzinnego z dodatkami na dzieci: B. K. i P...

I OW 208/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Z. a Prezydentem Miasta C. przez wskazanie organu właściwego do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego I. K. przyznanego dla syna...
a Prezydentem Miasta C. ([...] Centrum Świadczeń) w sprawie wskazania organu właściwego do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego I. K. przyznanego dla syna, B. K., W uzasadnieniu...

I OW 273/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku...
z bezdomności, usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne). Skoro zatem wnioskodawca domaga się przyznania zasiłku okresowego, to wnioskowane świadczenie mieści...

I OW 41/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

Wójtem Gminy Porąbka a Wójtem Gminy Babice w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku celowego postanawia...
o przyznanie specjalnego zasiłku celowego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki [...] w [...]. H.S. jest 87-letnią wdową...

I OW 251/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

, bowiem w miejscu pobytu wskazanym na podstawie art. 101 ust. 3 u.p.s. mogą być udzielone: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy...
Burmistrzem Miasta X a Prezydentem Poznania w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. w sprawie przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego wraz...

I OW 109/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

. 3 tej ustawy mogą być udzielone: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe...
osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne). Skoro zatem wnioskodawca domaga się przyznania zasiłku...

I OW 210/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla syna wnioskodawczyni, B. K. I. K. w ww. wniosku wskazała adres zamieszkania: [...], ul. [...]., Z przeprowadzonej...
, ponieważ starszy syn uczęszcza do Podstawowej Szkoły Specjalnej, a młodszy do przedszkola. Natomiast do miejscowości C., gmina Z., przyjeżdżają w weekendy i dni wolne od nauki...

I OW 265/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

pomocy społecznej i dofinansowania do pobytu, w istocie jest wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego (art...
, uznał że przedmiotem wniosku jest udzielenie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego, to w ocenie organu, nie zachodzą przesłanki...