Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 3353/15 - Wyrok NSA z 2017-01-26

Starosty B. z [..] marca 2014 r. nadające przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści postanowienia wynika, że stronom służy zażalenie do Wojewody...
. rygoru natychmiastowej wykonalności, powodowało, że skarżąca mogła natychmiast rozpocząć inwestycję objętą tym pozwoleniem, zatem skutek prawny tej decyzji był taki sam...

V SA/Wa 1938/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por...

V SA/Wa 1412/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy). Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi...

V SA/Wa 113/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-13

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art...

V SA/Wa 2201/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy...

V SA/Wa 61/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art...

V SA/Wa 62/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art...

V SA/Wa 78/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-17

odwoławczy może wstrzymać wykonanie zarówno decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, jak i gdy podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy przepisów ustawy...
odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. O wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji organ odwoławczy orzeka...

V SA/Wa 2372/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-30

jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy). Jednakże art. 61 § 3...

II GSK 2893/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

, od której wniesiono odwołanie w terminie. Te zasady nie mają zastosowania wyłącznie gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art.108 k.p.a.), czy też jeżeli decyzja...
podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Ponadto decyzja podlega wykonaniu, co jednakże nie oznacza że jest ona ostateczna, przed upływem terminu do wniesienia...
1   Następne >   2