Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Łd 982/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-25

o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W odpowiedzi organ potwierdził, że pismo wpłynęło do niego w dniu 30 kwietnia 2015 roku, jednakże nie odnosiło się ono do planu...
złożone w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez Spółkę zatytułowane informacja o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu projektu...

II OSK 1984/17 - Wyrok NSA z 2019-06-12

do publicznego wglądu, a odnoszącej się do informacji o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W odpowiedzi organ potwierdził, że pismo wpłynęło do niego w dniu...
o pozwoleniu na budowę. Z tych powodów - w ocenie Wojewody - powstała sprzeczność ustaleń planu z wydaną wcześniej prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę., W odpowiedzi...

II OSK 81/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

pod drogę gminną., W dniu [...] 1996 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w [...] wydał decyzję nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę...
nr [...] poprzez oznaczoną nr [...] jest niemożliwy. W dacie powzięcia przez Radę Miejską uchwały organ ten wiedział o istnieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Bk 245/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-12

obsługującej wszystkie budynki mieszkalne zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Wyjaśniono też wszystkim zainteresowanym, że projekt nikomu nie ogranicza dotychczasowego...
komunikacyjnego jak w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu oraz zgodnego z pozwoleniem na budowę...

II SA/Wr 224/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-15

oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wynikających z sąsiedztwa elektrowni wiatrowych posiadających pozwolenie na budowę, jednakże...
istnieją inwestycje wiatrakowe, które uzyskały już pozwolenie na budowę i są w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (wyjaśnienia Wójt Gminy z [...].01.2020 r...

II SA/Ke 585/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-25

, co w efekcie doprowadziło do przeznaczenia tej działki jako nieruchomości rolnej, mimo iż została dla niej wcześniej wydana decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia...
). Skarżąca uzyskała pozwolenie na budowę ww. przedsięwzięcia. Dnia 8 września 2020 r., w związku z opublikowaniem projektu uchwały nr XXIV/181/2020 w sprawie ustalenia...

II OSK 350/11 - Wyrok NSA z 2011-05-10

[...] czerwca 2007 r. wydał pozwolenie na budowę, które zostało przeniesione na skarżących decyzją z dnia [...] lutego 2009 r. Wobec obowiązującego planu miejscowego...
się właścicielami ww. działek z dniem [...] listopada 2007 r., a pozwolenie na budowę na ww. działkach zostało wydane na rzecz poprzedniego ich właściciela - Spółkę [...] sp. z o.o....

II SA/Lu 900/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-14

o pozwoleniu na budowę z 13 stycznia 2009 r. skarżący nabył prawo do zabudowania działki domem dwurodzinnym, w konkretnym miejscu, obecnie obszar ten jest oznaczony symbolem...
oraz zagrodowa. Na podstawie wydanego pozwolenia na budowę wykonano już część prac, m.in. przygotowano teren pod budowę. Działka jest już uzbrojona, przebiega przez nią...

II SA/Kr 471/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-06

publicznej tej działki. Na wskazanej nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia [...].08.2015, w dacie podjęcia wskazanej...
zabudowy, podczas gdy skarżący legitymował się ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę na owej nieruchomości;, 3/ art. 17 pkt 12 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.z.p. poprzez...

II SA/Kr 791/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-29

Krakowski decyzją z dnia 5 czerwca 2007 r. wydał pozwolenie na budowę, które zostało przeniesione na skarżących decyzją z dnia 25 lutego 2009 r. Wyżej wymienione działki...
rozpoczęcia na tych terenach robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę., W trakcie procedury uchwalania planu miejscowego działka nr [...] decyzją z dnia 28 sierpnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100