Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

IV SA/Gl 978/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-30

na przeprowadzenie wizji lokalnej. Natomiast z kosztorysu załączonego do wniosku z dnia [...] 2004 r. wynika, że wszystkie roboty budowlane związane z pozwoleniem na budowę...
z dnia [...] r. zostały wykonane., Roboty wykonane w aktualnym kosztorysie obejmują prace związane z pozwoleniem na budowę z dnia [...] r. tj. adaptacją części poddasza...

IV SA/Po 53/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-26

kupna lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną;, 5) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem sporządzonym...
, po otrzymaniu korzystnej oferty, co pozwoliło uprzedzić innych zainteresowanych. Powyższe okoliczności w ocenie Sądu należało uwzględnić przy rozpoznaniu sprawy...

IV SA/Gl 977/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-30

techniczną zatwierdzoną pozwoleniem na budowę z dnia [...] r., a także decyzję z dnia [...] r. dotyczącą adaptacji części poddasza budynku na pokój mieszkalny, a ponadto...
Aresztu Śledczego w B. nie przyznał wnioskodawcy pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Ł. przy ul. A., W uzasadnieniu...

III SA/Łd 829/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-09

pełnienia służby. Do wniosku załączył pozwolenie na budowę, kosztorys budowlany, umowę kredytową oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego., Decyzją z dnia...
roku, a więc jeszcze przed wstąpieniem do służby stałej w Służbie Więziennej złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości G. gm. G...

IV SA/Wr 340/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-12

kupna lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną;, 5) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem sporządzonym...
we wniosku odwołującego się, co zostało poświadczone odpowiednimi dokumentami: pozwoleniem na budowę i kosztorysem sporządzonym przez uprawnioną osobę. Odwołujący się otrzymał...

SA/Rz 1603/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

., Bezspornym w przedmiotowej sprawie jest fakt, że skarżący rozpoczął budowę budynku mieszkalnego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Burmistrza Miasta [...] z 19...
maja 1998r. złożył oświadczenie, że z dniem 1 maja 1998r. uzyskał lokal mieszkalny (dom był w trakcie budowy) dodając jednocześnie, że nie jestem tam zameldowany...

II SA/Ka 368/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-11

. Do wniosku dołączył wymagane dokumenty, w tym m.in. decyzję z dnia [...] będącą pozwoleniem na kontynuowanie budowy rozpoczętej na mocy pozwolenia z dnia [...], projekty...
postępowania. Wnioskiem z dnia [...] K. J. - pełniący służbę w Areszcie Śledczym w B.-B. - domagał się przyznania mu pomocy mieszkaniowej z tytułu budowy domu jednorodzinnego...

II SA/Rz 305/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-01

) o udzielenie informacji na temat użytkowania obiektu budowlanego, na który T. C. uzyskał pozwolenie na budowę. Udzielając odpowiedzi na powyższe pismo T. C...
interwencji informacji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego przez T. C. udzielił Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie z dn.13.05.2005.. Akta...

II SA/Op 108/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-26

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz operat szacunkowy z dnia 8 sierpnia 2006 r., dotyczący nieruchomości w D. przy ul. [...], której jest współwłaścicielką wraz...
mieszkalnego poprzez budowę domu jednorodzinnego w D. Do wniosku dołączyła decyzję Starosty Strzeleckiego nr [...] z dnia 7 lipca 2006 r. o zatwierdzeniu projektu...

IV SA/Gl 122/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-11

pozwoleniem na kontynuowanie budowy rozpoczętej na mocy pozwolenia z dnia [...], projekty budowlane oraz rachunki dowodzące poniesione wydatki na budowę. Z powodu braku...
. - zwrócił się o przyznanie mu pomocy mieszkaniowej z tytułu budowy domu jednorodzinnego. Do wniosku dołączył wymagane dokumenty, w tym m.in. decyzję z dnia [...] będącą...
1   Następne >   3