Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II SA/Gl 409/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-01

nie podała powodów, dla których nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej ani też tego, czy jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna i czy z tego tytułu uzyskuje jakiekolwiek...
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w kwestii wniosku uczestniczki postępowania W.D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia zwolnienia od kosztów...

III SA/Gl 95/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-10

., W odpowiedzi na powyższe do akt sprawy przedłożono:, - zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. potwierdzające, iż żona skarżącego nie pobiera świadczenia...
niejawnym sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 25 kwietnia 2018 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów...

III SA/Gl 95/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-25

szczegółowo dokumenty źródłowe, które należało nadesłać., W odpowiedzi na powyższe do akt sprawy przedłożono:, - zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie z kosztów sądowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy. W treści złożonego na urzędowym formularzu...

III SA/Gl 939/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-01

pomocy społecznej; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności K. L.; zaświadczenie o osobach zameldowanych w miejscu zamieszkania strony skarżącej; wyciągi z ksiąg wieczystych...
skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu postanawia: 1. zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych; 2...

III SA/Gl 596/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-07-20

) ochrony zdrowia,, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,, 8) edukacji publicznej,, 9) (1) kultury...

III SA/Gl 838/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-24

społeczny. Organ stwierdził, iż celami statutowymi Stowarzyszenia są: pomoc mieszkańcom poszkodowanym lub narażonym na szkody związane z ruchem zakładów górniczych...
do udziału w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia [...] ., W uzasadnieniu organ podkreślił, że kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym...

III SA/Gl 311/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-14

górniczych na środowisko naturalne', a elementem realizacji tego celu jest 'społeczna kontrola ruchu zakładów górniczych a zwłaszcza podejmowanych przez nie działań...
interesem społecznym realizowanym poprzez ochronę środowiska naturalnego będącego dobrem ogólnym, jak również interesem lokalnej społeczności narażonej na ujemne skutki...

III SA/Gl 312/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

tego celu jest 'społeczna kontrola ruchu zakładów górniczych a zwłaszcza podejmowanych przez nie działań w zakresie ochrony środowiska,' co odbywa się poprzez 'udział...
naturalnym i mieniu mieszkańców.', Wskazano, że udział Stowarzyszenia w postępowaniu jest uzasadniony interesem społecznym realizowanym poprzez ochronę środowiska naturalnego...

III SA/Gl 1571/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-13

[...]r. Stowarzyszenie wskazało również, że podejmuje działania mające na celu pomoc osobom narażonym na szkody wywołane ruchem zakładów górniczych i osobom poszkodowanym...
. i P.. Poza tym zaznaczono, że za jego udziałem w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego - “C' przemawia szeroko pojęty interes społeczny...

III SA/Gl 1572/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

działalności zakładów górniczych na środowisko naturalne. Nadto w piśmie z dnia 12 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie wskazało również, że podejmuje działania mające na celu pomoc...
zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego 'A' ' przemawia szeroko pojęty interes społeczny, realizowany poprzez ochronę środowiska naturalnego, będącego dobrem ogólnym. Zdaniem...
1   Następne >   +2   6