Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

III SA/Kr 1022/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-08

prawa, a to art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r...
ustawy o pomocy społecznej oraz naruszenie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz...

IV SO/Wa 59/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

z gminnego ośrodka pomocy społecznej na zakup leków i opału. Wnioskodawca nie dysponuje żadnym majątkiem., Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
się bezskuteczna. Skarżący korzysta też ze świadczeń z pomocy społecznej, które z zasady służą umożliwieniu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których rodzina (osoba...

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

, że nie korzysta z pomocy społecznej, natomiast zaświadczenie jest odpłatne. Poza tym nikt nie wie, o co chodzi w pkt f) wezwania, ponieważ byłyby to informacje...
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej (lit. f...

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-31

pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej., W odpowiedzi, w piśmie z dnia 7 sierpnia 2017 r. Z. B. oświadczył, że nie ma rachunków...
bankowych. Stwierdził, że organ nie pobiera podatku gruntowego. Podał, że nie korzysta z pomocy społecznej, natomiast zaświadczenie jest odpłatne. Poza tym, informacje...

II SAB/Go 58/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-22

wniosku skarżący podał, że utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej w wysokości od 370 zł do 440 zł (netto)., T.C. wskazał, że mieszka wraz z matką...
świadczeń wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej w łącznej wysokości 370-440 zł (netto)., Sygn. akt II SAB/Go 58/10, W świetle zasad doświadczenia życiowego w pełni...

II SO/Wa 181/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

, jest osobą bezrobotną i nie uzyskuje żadnych dochodów, utrzymuje się z zasiłku okresowego wypłacanego z ośrodka pomocy społecznej. Zaznaczył również, że część kosztów...
postępowania., Jak wynika ze złożonego przez A. K. oświadczenia, aktualnie pozostaje on bez stałego dochodu, korzysta z pomocy społecznej i utrzymuje się z pomocy dzieci...

IV SA/Po 125/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-16

potwierdzającego uzyskiwany dochód miesięczny, oświadczenia czy korzysta z pomocy społecznej, a jeżeli tak - to o wskazanie rodzaju świadczenia i jego wysokości, wyjaśnienia...
na pierwsze wezwanie skarżący pismem złożony w Biurze podawczym tut. Sądu w dniu 29.07.2014r. wyjaśnił , iż nie ma konta bankowego, nie korzysta z pomocy społecznej...

II SO/Go 9/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-30

na urzędowym formularzu PPF w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej w wysokości...
T.C. o przyznanie prawa pomocy przemawia fakt, że uzyskuje on miesięcznie niewielki dochód z tytułu świadczeń wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej w łącznej...

II SA/Go 350/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-20

, że utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej w wysokości od 370 zł do 440 zł (netto)., T.C. wskazał, że mieszka wraz z matką, która otrzymuje emeryturę w wysokości 900 zł...
sprawie za przyznaniem prawa pomocy przemawia fakt, że T.C. uzyskuje niewielki dochód z tytułu świadczeń wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej w łącznej w wysokości...

II SAB/Wa 268/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-25

egzekucji, zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę);, d. nadesłania zaświadczenia z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej skarżącego;, e...
nie liczy. Stwierdził, że nie posiada i nie zamierza posiadać zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. Skarżący podkreślił, że jego umowa o pracę kończy się z dniem 30 czerwca...
1   Następne >   +2   +5   +10   12