Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Łd 998/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-05

., Na poparcie swojego wniosku Spółka dostarczyła dokumenty w postaci świadectw rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr [...] z dnia [...] i nr [...] z dnia...
Społecznej. Spółka wyjaśniła, że jest wyłącznym importerem leków niemieckich firm farmaceutycznych B i C, od dwóch lat dokonuje odpraw celnych leków, co do których do dnia...

I SA/Łd 997/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-05

dokumenty w postaci świadectw rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr R/1796 z dnia 24 maja 1999 r. i nr R/0352 z dnia 15 marca 1999 r. , niemieckich...
, ponieważ są lekami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej, na które wymagane jest świadectwo rejestracji z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Spółka wyjaśniła...

GSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2004-10-29

podmiotów gospodarczych i innych osób działających w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, respektującym społeczną...
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes społeczny. Ograniczenie polegające na przyjęciu przez Sąd szczególnej wykładni stosowania prawa w dziedzinie...

GSK 242/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

sprowadzony przez stronę w dniu 20 grudnia 1996 r., wystawionej przez firmę '[...]'., Z materiałów przesłanych przez niemieckie służby celne w ramach pomocy w sprawach celnych...
, na których podstawie Dyrektor Urzędu Celnego w Toruniu wznowił postępowanie w sprawie, a następnie ponownie ustalił wartość celną pojazdu zostały uzyskane w ramach pomocy prawnej...

I GSK 500/05 - Wyrok NSA z 2005-07-21

, wnosząc o jej zmianę i przyznanie kosztów pomocy prawnej w określonej kwocie., Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z dnia 5 kwietnia 2002 r. (...) utrzymał w mocy decyzję...
przez usankcjonowanie skarżonym wyrokiem braku urzeczywistnienia wobec skarżącej zasady sprawiedliwości społecznej w konsekwencji odmowy zwrotu kosztów postępowania...

I SA/Łd 999/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-22

się na posiadane świadectwa rejestracyjne, wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, które są podstawą do klasyfikacji tego preparatu do leków...
świadectwo rejestracji, wydane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz określenie kodu przez niemieckiego eksportera, nie są dokumentami wystarczającymi do uznania...

I OSK 1293/06 - Wyrok NSA z 2007-08-28

się bez właściwego zezwolenia i wobec przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi., Z akt sprawy wynika, że ważenia pojazdu dokonano przy pomocy dynamicznej wagi samochodowej typu...
., nr ZT 314/97. Pomiaru rozstawu osi dokonano przy pomocy przymiaru stalowego tzw. ruletki, posiadającej świadectwo legalizacji wydane przez Naczelnika Obwodowego Urzędu...

I SA/Łd 990/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-01

przedłożyła dokumenty w postaci:, świadectwa rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr [...] z dnia [...], niemieckiego dokumentu eksportowego SAD i etykiety...
stycznia 2001 r., świadectwa rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz dokument eksportowy SAD., Decyzją z dnia [...] nr [...] Prezes Głównego Urzędu Ceł...

I SA/Łd 985/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-15

:, Świadectw rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr [...] z dnia [...] i nr [...] z dnia [...], niemieckich dokumentów eksportowych SAD, etykiet z opakowań...
2001 r., Świadectwa rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz dokumenty eksportowe SAD., Decyzją z dnia [...] nr [...] Prezes Głównego Urzędu Ceł działając...

I SA/Łd 986/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-01

wniosku spółka przedłożyła dokumenty w postaci:, Świadectw rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr [...] z dnia [...] i nr [...] z dnia [...], niemieckich...
., Do odwołania załączono pismo DST z dnia 17 stycznia 2001 r., świadectwa rejestracji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz dokumenty eksportowe SAD., Przy piśmie...
1   Następne >   +2   +5   +10   16