Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Gd 363/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-27

wyznaczona przez sporządzających plany geodetów i przyjęta przez zamawiającego ścisłe i tylko dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej i nie stanowi obligatoryjnej podstawy...
właścicielowi nieruchomości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którą wartość...

I SA/Gl 1261/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-05

jest to, że na stronie 5 operatu biegły wskazując na uwarunkowania planistyczne jako źródło informacji o nieruchomości wskazał, że w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...