Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

IV SA/Po 545/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-15

powstała część budynku przez cały okres swego istnienia była niezgodna z obowiązującymi na tym terenie przepisami planistycznymi., Decyzją z 27 kwietnia 2016 r., znak...
na stwierdzenie iż dokonana przez Inwestorkę rozbudowa i nadbudowa nie była zgodna z przepisami planistycznymi obowiązującymi na tym terenie od dnia budowy, aż do dnia...

II SA/Gl 4/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

z porządkiem planistycznym na danym obszarze, przy czym nie ogranicza oceny tej zgodności wyłącznie do badania zgodności z planem miejscowym lub decyzją o warunkach...
z ogólnym porządkiem planistycznym, który wytyczony jest wytyczony przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...