Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Gl 4/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

z porządkiem planistycznym na danym obszarze, przy czym nie ogranicza oceny tej zgodności wyłącznie do badania zgodności z planem miejscowym lub decyzją o warunkach...
z ogólnym porządkiem planistycznym, który wytyczony jest wytyczony przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...