Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Lu 631/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

napędowego., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego DUKS ustalił, że 'A' spółka z o.o. w okresie 16 kwietnia - 1 sierpnia 2008 r. nabywała odbarwiony olej opałowy...
, że sporne faktury dotyczyły jedynie dostaw odbarwionego oleju opałowego. A ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, bezspornie, że zakupiony olej...

I SA/Wr 1187/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-04

w suszarniach, stosując w tym celu olej opałowy. Analiza sporządzanych przez Spółkę co miesiąc remanentów wykazała bardzo wysokie stany zapasów oleju opałowego na koniec...
oględzin suszarni i zbiorników na olej opałowy, połączonych z pomiarami ich objętości, kontrolujący stwierdzili jednak, że łączna pojemność zbiorników znajdujących się w Ż...

II FSK 506/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

olej opałowy. Analiza sporządzanych przez Spółkę remanentów wykazała bardzo wysokie stany zapasów oleju opałowego na koniec każdego miesiąca, które następnie...
pojemność posiadanych przez Stronę zbiorników na olej do suszenia ziarna oraz obliczyć ilość oleju zużywanego w procesie suszenia ziarna. Jak wynika bowiem z akt sprawy...

I SA/Lu 563/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-14

stawką akcyzy określoną dla równoważnego mu paliwa. Sprzedawany przez podatnika olej opałowy nie był produktem energetycznym innym niż te, których poziom opodatkowania...
stawki akcyzy w kwocie 1822 złotych/1000 litrów, pomimo wykazania w trakcie prowadzonego postępowania, iż sprzedany olej został zużyty zgodnie ze wskazanym w oświadczeniu...

I SA/Wr 1459/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-26

. oraz w Oddziale Spółki w S. Spółka dokonywała suszenia zakupionego ziarna w suszarniach, stosując w tym celu olej opałowy. Analiza sporządzanych przez Spółkę remanentów...
, dlatego też nie uwzględnił dowodów magazynowych przesunięć oleju opałowego z S. do Ż. Olej wyceniono w oparciu o sporządzony bilans oraz wykazane ceny jednostkowe...

II FSK 137/07 - Wyrok NSA z 2008-03-14

napędowego na rok. Na podstawie zebranego materiału kontrolujący stwierdzili, że strona zużywała również olej opałowy do innych celów niż do działalności gospodarczej...
do ponownego przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, już nie na okoliczność, czy olej opałowy był wykorzystywany do innych celów niż jego przeznaczenie...

VIII SA/Wa 111/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

te powstawały w wyniku dokonywanego przez Spółkę mieszania produktów ropopochodnych i olejów (w tym [...], [...], oleje opałowe, parafina ciekła, olej sojowy i inne). Spółką...
([...], [...], olej opałowy lekki i ciężki), Spółka deklarowała poprzez ewidencjonowanie za pośrednictwem kasy rejestrującej, w celu ukrycia rzeczywistego przedmiotu swojej...

II FSK 1208/05 - Wyrok NSA z 2006-10-05

olej opałowy zarówno od spółki 'M.' jak i od spółki 'G.'/. Stąd też wnioski wywiedzione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie stały w sprzeczności z materiałem...
, a spółka 'G.' kupowała olej według własnych potrzeb i nie wykonywała żadnych funkcji dla tworzenia zysków powstających w wyniku sprzedaży oleju przez spółkę 'M...

I SA/Wr 130/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-02

, aby wszystkie faktury za olej opałowy były wystawione na firmę A z/s w Z., a wszystkie wpłaty dokonane z rachunku firmy B Sp. z o.o. za olej opałowy zostały przeksięgowane...
na Spółkę A., Organ odwoławczy nie dał wiary wyjaśnieniom Spółki, iż olej opałowy był dostarczany do kopalni L. V a następnie przewożony do Z. (tam zużywany do palników do cięcia...

I SA/Wr 1297/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-15

sprawy wymaga uzupełnienia w zakresie: zakupu i sprzedaży kukurydzy, sprzedaży usług suszenia, zużycia oleju opałowego, kosztów amortyzacji oraz w zakresie ustalenia...
suszenia kukurydzy i jej wartości oraz możliwości magazynowania zakupionego przez Spółkę oleju opałowego., Decyzja ta (uchylająca sprawę do ponownego rozpatrzenia) została...
1   Następne >   +2   6