Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Ke 234/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-27

z jego przeznaczeniem; olej opałowy, którego nabycia nie potwierdziły osoby widniejące na oświadczeniach o wykorzystaniu oleju opałowego na cele grzewcze uznano za sprzedany...
oraz innych urządzeń zasilanych olejem opałowym. Olej opałowy nie był mu potrzebny., W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w K.stwierdził, że sprzedaż oleju opałowego...

I SA/Bk 297/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-21

w Warszawie było ustalenie, że przedmiotowy olej opałowy, nie był wykorzystywany w prowadzonej przez Skarżącego działalności gospodarczej., W trakcie postępowania...
dostawczym (2 kursy) w pojemnikach po 1000 litrów oraz sukcesywnie dowoził jeden raz w tygodniu w miarę potrzeb zgłaszanych telefonicznie. Skarżący stwierdził, że olej opałowy...

II FSK 1837/10 - Wyrok NSA z 2012-03-28

B. K. - J. S. zeznała, że brat w 2005 r. mieszkał w C. [...], w domu, w którym nie było ogrzewania oraz innych urządzeń zasilanych olejem opałowym, więc olej opałowy...
ze sprzedaży oleju opałowego niezgodnie z jego przeznaczeniem (olej opałowy, którego nabycia nie potwierdziły osoby widniejące na oświadczeniach o wykorzystaniu oleju opałowego...

I SA/Lu 294/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-22

r., Mając na uwadze powyższe ustalenia organ uznał, że zakupiony w 2008 r. olej opałowy nie został wykorzystany na cele opałowe do ogrzewania szklarni. Organ pierwszej...
, poprzez akceptację błędnych ustaleń zawartych w w/w akcie jest wadliwa., Skarżący w uzasadnieniu skargi podkreślił, że zakupiony przez siebie olej opałowy zużywał zgodnie...

I SA/Lu 532/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-11

wystawionych przez firmę A. W ewidencji firmy A, która dostarczała olej opałowy dla piekarni za 2004 r. znajdują się faktury dokumentujące sprzedaż 116 500 litrów oleju...
opałowego. Firma A w latach 2003-2005 prowadziła działalność gospodarczą w zakresie obrotu olejem opałowym i benzyną bezołowiową. W związku z powyższym olej opałowy...

I SA/Lu 533/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-11

, w księgach podatkowych 14 faktur zakupu oleju opałowego w ilości 24 000 litrów, o wartości 47 746,50 zł wystawionych przez firmę A. W ewidencji firmy A, która dostarczała olej...
w zakresie obrotu olejem opałowym i benzyną bezołowiową. W związku z powyższym olej opałowy kupiony przez A. S. miał legalne źródło pochodzenia, a faktury wystawione...

I SA/Lu 531/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-11

zakupu oleju opałowego w ilości 14.300 litrów o wartości 18250,01 zł wystawionych przez firmę A. W ewidencji firmy A, która dostarczała olej opałowy dla piekarni za 2003...
opałowym i benzyną bezołowiową. W związku z powyższym olej opałowy kupiony przez A. S. miał legalne źródło pochodzenia, a faktury wystawione przez dostawcę oleju na rzecz...

I SA/Lu 705/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-18

do przewozu paliw, ani innymi potencjalnymi miejscami magazynowania, niż podana nieruchomość. Olej opałowy z firmy P.H.U. A. do A. Sp. z o.o. był dowożony na teren...
cysterny z posesji spółki. Nie zostały natomiast potwierdzone zarejestrowanym wjazdem i wyjazdem cysterny, które miałyby dostarczyć olej opałowy z faktur VAT: z dnia 4, 11, 25...

I SA/Ke 307/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-09-10

o kwotę 833.824,36 zł z tytułu oszacowania przychodu ze sprzedaży oleju opałowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Olej opałowy, którego nabycia nie potwierdziły osoby...
olejem opałowym, nadużywał w tym okresie alkoholu; nie był mu potrzebny olej opałowy., Dyrektor Izby Skarbowej w K. uznał za bezpodstawny zarzut podatniczki, że organ...

I SA/Po 822/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-12

ciekłymi (olej napędowy, olej opałowy) oraz usług transportowych. Powyższa działalność opodatkowana była 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
instancji określił w drodze oszacowania koszty związane z nabyciem paliwa, przyjmując za koszt uzyskania przychodu iloczyn ilości faktycznie nabytego towaru (olej opałowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   58