Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol

I OSK 2014/13 - Wyrok NSA z 2014-02-27

. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia z dnia [...] listopada 2012 r. o ponowne wykorzystanie informacji publicznej oddala...
Wewnętrznych w przedmiocie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne...

II SAB/Wa 236/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-17

Wewnętrznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego S. C. z dnia [...] stycznia 2014 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...

II SAB/Wa 237/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-17

Wewnętrznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego S. C. z dnia [...] stycznia 2014 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...

II SAB/Wa 564/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpoznania...
wniosku strony skarżącej Stowarzyszenia [...] z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o każdym odbytym spotkaniu Ministra...

II SAB/Wa 26/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2013 r. o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpoznania wniosku...
skarżącego M.J. o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] maja 2013 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza...

I OSK 1083/15 - Wyrok NSA z 2017-02-01

Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
informacji publicznej, w pkt 1/ zobowiązał Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpoznania wniosku strony skarżącej Stowarzyszenia [...] z dnia [...] lipca 2014 r...

II SAB/Wa 264/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-23

Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego J. S. z dnia [...] lutego 2014 r...
. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości miesięcznego wynagrodzenia netto i brutto wraz ze wszystkimi dodatkami jakie otrzymuje R. K., w terminie 14...

II SA/Wa 940/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

Wewnętrznych z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą. Minister Spraw...
informacji publicznej w zakresie wysokości miesięcznego wynagrodzenia netto wraz ze wszystkimi dodatkami M. W. - rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

II SAB/Wa 263/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2014 r. o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia wniosku...
skarżącego J. S. z dnia [...] stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

II SAB/Wa 379/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej -oddala skargę- Pismem z dnia 4 czerwca 2012 r. L. D. złożył do Ministra Spraw...
Policji przy piśmie z dnia 11 czerwca 2012 r. Natomiast odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zostanie mu udzielona odrębnym pismem., Pismem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   28