Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

IV SA/Wa 1531/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

Ramowej Dyrektywy Wodnej', jak też wytyczne zawarte w dokumencie 'Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia...

II SA/Ol 343/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-05

na powyższą decyzję wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w O., domagając się jej uchylenia...
jedynie o ochronie środowiska przed odprowadzaniem wód złej jakości lub o możliwościach absorpcji określnej ilości wód. Podmiot odprowadzający wody opadowe i roztopowe...

II SA/Ol 178/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-02

i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska przed odprowadzaniem wód złej jakości lub o możliwościach absorpcji określnej ilości wód. Podmiot odprowadzający wody...
z ich odprowadzanym powoduje jedynie zmiany w zakresie sposobu ich odprowadzania do środowiska, ewentualnie jakości. Tym samym ochrona prawna związana z odprowadzaniem wód...

II SA/Ol 341/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-05

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska przed odprowadzaniem wód złej jakości lub o możliwościach absorpcji określnej ilości...
. Infrastruktura techniczna związana z ich odprowadzanym powoduje jedynie zmiany w zakresie sposobu ich odprowadzania do środowiska, ewentualnie jakości. Tym samym ochrona prawna...

II SA/Ol 413/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

wód, ochronie podlegają możliwe do ustalania jej zasoby, to w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska...
ich odprowadzania do środowiska, ewentualnie jakości. Tym samym ochrona prawna związana z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych nie musi być równie silna co w przypadku poboru...

II SA/Ol 415/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-11

podlegają możliwe do ustalania jej zasoby, to w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska przed odprowadzaniem wód...
do środowiska, ewentualnie jakości. Tym samym ochrona prawna związana z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych nie musi być równie silna co w przypadku poboru wód...

II SA/Ol 889/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-12

Generalnej Dyrekcji kwotę 190 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Informacją roczną z dnia 5 października 2018 r., Dyrektor...
ochronie podlegają możliwe do ustalania jej zasoby, to w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska...

II SA/Ol 384/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-02

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Gdańsku na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Elblągu z dnia 12 kwietnia...
jej zasoby, to w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska przed odprowadzaniem wód złej jakości lub o możliwościach...

II SA/Ol 342/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-12

; 2) zasądza od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego na rzecz strony skarżącej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 190 zł (słownie...
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska przed odprowadzaniem wód złej jakości lub o możliwościach absorpcji określnej ilości wód...

II SA/Ol 383/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-28

Ewa Osipuk Protokolant specjalista Anna Piontczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi Generalnej Dyrekcji na decyzję Dyrektora Zarządu...
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych możemy mówić jedynie o ochronie środowiska przed odprowadzaniem wód złej jakości lub o możliwościach absorpcji określonej ilości wód...
1   Następne >   2