Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 4412/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

w wysokości 1.180 zł oraz świadczenie rodzinne na dzieci w wysokości 115 zł i 106 zł, dodatek na dziecko w wysokości 80 zł, a także zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł...
w postępowaniu sądowym bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania. Wzięto pod uwagę, iż jego rodzina utrzymuje się z niewielkich dochodów z tytułu renty, świadczenia...

V SA/Wa 4860/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

22 maja 2015 r. H. G. pobrała z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie świadczenia rodzinne na następujące osoby: M. D.- zasiłek rodzinny do 18 roku życia w łącznej wysokości...
, przez Wnioskodawcę zaświadczeniem w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 22 maja 2015 r. H. G. pobrała z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie świadczenia rodzinne...

VI SA/Wa 636/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

jej i jej 18-letniego syna, a także koszty utrzymania mieszkania, skoro ich jedynym dochodem jest świadczenie rodzinne w wysokości 115 - 200 zł (vide historia rachunku...
na [...] lipca 2014 r. - karta [...] akt). Jako jedyny dochód dwuosobowej rodziny skarżąca wskazała 'alimenty, rodzinne' w wysokości 200 zł. Natomiast jako składniki majątku...

VI SA/Wa 636/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

miesięcznie przez P. Centrum Świadczeń tytułem świadczeń rodzinnych. Są to przy tym jedyne wpłaty, jakie skarżąca uzyskuje. Skarżąca rozpoczęła działalność gospodarczą...
. Jako jedyny dochód dwuosobowej rodziny skarżąca wskazała 'alimenty, rodzinne' w wysokości 200 zł. Natomiast jako składniki majątku wymieniła mieszkanie o powierzchni 73,80 m kw...

II SAB/Ol 19/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości '[...]'. Na jej osobiste...
gdy suma dochodów wszystkich tych osób to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]') - [obecnie '[...]' (emerytura...

V SA/Wa 2805/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

świadczenie pielęgnacyjne na syna oraz zasiłek rodzinny w łącznej wysokości 1.645 zł. Wnioskodawca przedstawił również wydatki rodziny związane z niezbędnym utrzymanie...
wniosku oświadczył, iż źródłem dochodów jego rodziny jest świadczenie z MOPS w wysokości 1.300 zł netto. W uzasadnieniu podniósł, iż przyznane mu świadczenie...

V SA/Wa 2102/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

się zasiłek pielęgnacyjny na rzecz małoletniego B.M. w wysokości 1200 zł., (który błędnie został wliczony do budżetu rodzinnego), oraz świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 2264...
, iż na dzień [...] kwietnia 2015 r. skarżący i jego żona nie pracowali, wskazując jednocześnie na okoliczność uzyskania przez żonę skarżącego świadczenia pielęgnacyjnego...

V SA/Wa 4412/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

bez prawa do zasiłku. W lipcu 2015 r. pobrała świadczenia: zasiłek rodzinny na A.M. w kwocie 115 zł, zasiłek rodzinny na S.L. w kwocie 106 zł, zasiłek rodzinny na M.L....
. udarze mózgu ma problemy z chodzeniem i pisaniem. Gospodarstwo domowe prowadzi z bezrobotną małżonką i dwójką małoletnich dzieci (8 i 13 lat). Pobiera świadczenie...

V SA/Wa 4333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-14

w tym decyzję ZUS z [...] stycznia 2015r. wskazującą, że żona skarżącego nabyła prawo do świadczenia - renty rodzinnej - której wysokość do wypłaty wynosi 641,96 zł., Wobec...
(w tym: świadczenia 279,50 zł, eksploatacja 68,82 zł, fundusz remontowy 187,39 zł). Ponadto ponosi koszty energii elektrycznej - 200 zł (co dwa miesiące), abonament...

I GSK 1047/18 - Wyrok NSA z 2018-10-05

do budżetu rodzinnego), oraz świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 2264 zł otrzymywane przez skarżącego z uwagi na jego stan zdrowia. Doświadczenie życiowe wskazuje...
jednocześnie na okoliczność uzyskania przez żonę skarżącego świadczenia pielęgnacyjnego (ok. 1300 zł. miesięcznie), zaś sam skarżący w dacie orzekania przez organ odwoławczy...
1   Następne >   +2   5