Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Łd 823/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-09

na budowę kabla światłowodowego w rurociągu kablowym do stacji bazowej D S.A. na działce nr 68/3, o obszarze zajęcia 93,9 m2 zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do pisma B S.A....
przyłącze światłowodowe do stacji bazowej D S.A. można uznać za infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu, dla której nie jest wymagane uzyskanie decyzji...

II SA/Lu 58/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-27

Lasów Państwowych z dnia [...]. Na części przedmiotowego gruntu w 2000 r. firma [...] S.A. wybudowała stację bazową telefonii komórkowej [...] wraz z przyłączem...
to ustalenia organów I i II instancji, iż na części przedmiotowego gruntu w 2000 r. firma [...] S.A. wybudowała stację bazową telefonii komórkowej [...] wraz z przyłączem...

II SA/Go 112/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-08

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Monika Walentynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi Gminy...
zbiorów określił na podstawie 'Kalkulacji rolniczych uprawy lucerny' wykonanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ceny usług bazowych przyjętych przez Polski Związek...