Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 161/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-26

oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł., Skarżąca jest właścicielką domu, nieruchomości rolnej o pow. 5,2 ha oraz budynku gospodarczego. [...] osobowy Fiat...
do sierpnia 2017 r. decyzję GOPS z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie [...]zł, odcinki opłat za energię elektryczną...

II SA/Kr 162/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-26

wynosi 1.844,31 zł i składa się na niego świadczenie emerytalne A. P. w wysokości [...] zł wraz z dodatkiem w wysokości [...] zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy...
do sierpnia 2017 r. decyzję GOPS z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie [...]zł, odcinki opłat za energię...

I SA/Wa 44/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

, że wnioskodawczyni samodzielnie prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z przyznanego zasiłku specjalnego w wysokości [...] zł oraz zasiłku opiekuńczego w wysokości...
r. zmieniającą decyzje własną organu z dnia [...] października 2015 r. co do kwoty przyznanego wnioskodawczyni zasiłku stałego, oraz radiografię klatki piersiowej...