Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SO/Wa 53/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-22

nie może podjąć pracy i pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
gospodarstwa domowego wynosi 673 zł, na który składa się specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez żonę wnioskodawcy w wysokości 520 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny...

II SA/Wa 235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

w wysokości [...] zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] zł. Wnioskodawca ujawnił...
, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną, synem i córką. Rodzina utrzymuje się z dochodu w łącznej kwocie [...] zł na który składają się zasiłek stały...

II SA/Wa 1866/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne skarżącego w wysokości [...] zł, matce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł, ponadto siostra skarżącego uzyskuje...

II SA/Wa 1601/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

się renta rodzinna skarżącej, w wysokości 723,80 zł netto, zasiłek opiekuńczy, w wysokości 163,15 zł, deputat węglowy w kwocie 96,94 zł oraz renta córki w wysokości 636,90 zł...
z dnia [...] września 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia: przyznać G. J. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym...

II SO/Wa 60/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

się z zasiłku opiekuńczego w wysokości około [...] zł. Wyliczył, że ponosi wydatki na opłacenie czynszu w wysokości [...] zł, usług telewizyjnych i telefonicznych - [...] zł, koszty...
Rady Ministrów z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania emerytury specjalnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa...