Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Rz 1510/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-11

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł przyznany został na krótko bo do października 2017 r. Aby go pobierać w dalszym ciągu będzie musiała złożyć wiele dokumentów...
ze stanowiskiem referendarza, jakoby specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny nie stanowiły dochodu w 'dokładnym i precyzyjnym' tego słowa znaczeniu, podobnie...

II SA/Rz 155/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

to renta męża w kwocie 1084 zł, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł oraz pobierany przez nią specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszący 520 zł. Strona zaznaczyła...
nad również niepełnosprawnym, tyle że w stopniu znacznym mężem. W związku z tą opieką strona pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, natomiast mąż wnioskodawczyni uzyskuje...

II SA/Rz 1510/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-20

), zaś skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł). Comiesięczne wydatki na telefon wynoszą od 30 do 50 zł, natomiast w przypadku syna jest to kwota od 40 do 70 zł...
w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jej mąż pobiera zaś rentę oraz dodatek pielęgnacyjny. W tym miejscu należy zaznaczyć, że fakt pobierania tych dwóch ostatnich...

II SA/Op 337/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-01

26 lipca 2017 r. złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy. Skarżąca wskazała we wniosku, że nie ma żadnego majątku, utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego...
ma jedynie dochód z zasiłku opiekuńczego w kwocie 577 zł., W ocenie orzekającego, należy stwierdzić, że fakt kształtowania się dochodów wnioskodawczyni na poziomie około 577...

II SO/Op 38/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-06

najmu, utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł miesięcznie. Wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez ustanowienie...
prawa pomocy w części., Wnioskodawczyni oświadczyła, że obecnie ma jedynie dochód z zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł., W ocenie orzekającego, należy stwierdzić, że fakt...

II SO/Op 3/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-06

energetycznego. Skarżąca wskazała we wniosku, że nie ma żadnego majątku, utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł miesięcznie. Wniosła...
z zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł., W ocenie orzekającego, należy stwierdzić, że fakt kształtowania się dochodów wnioskodawczyni na poziomie około 520 zł...

II SA/Rz 994/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-04

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł oraz renta męża skarżącej w wysokości 1084,28 zł. Wnioskodawczyni podkreśliła, że z uwagi na to, że odebrano jej prawo...
, bowiem w skład wspólnego gospodarstwa domowego wchodzi jeszcze syn, który jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, a jedyne dochody rodziny to otrzymywany przez skarżącą...

II SA/Rz 1547/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-21

zamieszkania brak. Do października 2015 r. K. S. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Comiesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania to 600 zł, w tym czynsz...
. 2,68 ha, która nie przynosi dochodu. Syn wnioskodawcy jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku; nie podejmuje żadnych prac dorywczych, bowiem takich w jego miejscu...

II SO/Op 37/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-05

wnioskodawczyni podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, mieszka w mieszkaniu socjalnym o powierzchni [...] m² i utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego...

III SO/Gd 3/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-17

w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   2