Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 1790/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną (obecnie jest to innego rodzaju świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy, art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...
między orzeczeniem o niepełnosprawności a świadczeniem z art. 42 ustawy o pomocy społecznej oraz świadczeniem pielęgnacyjnym (specjalnym zasiłkiem opiekuńczym), obydwa...

IV SA/Gl 733/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-27

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł, który jest przelewany na wspólny rachunek bankowy. Teściowa skarżącego uzyskuje świadczenie emerytalne w kwocie 1.176 zł...
bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub osoby ze względu na okoliczności życiowe pozbawione całkowicie środków do życia). Z powyższego wynika, że strona dochodząca swoich praw...

II OZ 900/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

jego żona oraz teściowa prowadzą od czerwca 2015 r. odrębne gospodarstwo domowe. Żona sprawuje opiekę nad matką i otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł...