Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 6 kwietnia 2014 r. K. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem W. Z., Na podstawie przesalanych pism przez K. Z., wyodrębniono jej skargi...

IV SAB/Wr 124/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

niejawnym sprawy ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad matką - L. S., Do skargi...

III SAB/Gd 34/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-09

niejawnym sprawy ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić...
Burmistrza z dnia 14 lutego 2020 r. nr [...], odmawiającą przyznania skarżącemu M. L. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący wniósł też o stwierdzenie przewlekłości...

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-10

w sprawie ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarga ta została odrzucona postanowieniem tut. Sądu z dnia 25...

II SAB/Po 124/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-30

niejawnym sprawy ze skargi W.K. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę /-/ J...
od decyzji Burmistrza W. z dnia 14 sierpnia 2013 r. [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do skargi dołączył kopię odwołania z dnia 24 sierpnia 2013 r...

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

niejawnym sprawy ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku...
nadania przesyłki w placówce pocztowej) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku...

III SAB/Gd 49/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-13

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem. Skarżąca wskazała, że zgodnie informacją udzieloną jej przez Miejsko-Gminny Ośrodek...
niejawnym sprawy ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. w przedmiocie zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić...

IV SAB/Po 130/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata...
z dnia 15 marca 2017r. po rozpoznaniu skargi A. W. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-14

specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy postanawia: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić skarżącej adwokata...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Powyższe orzeczenie zostało doręczone skarżącej osobiście w dniu 2 października 2014 r., o czym świadczy adnotacja...

I SAB/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga kasacyjna skarżącego od powyższego wyroku została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30...
1   Następne >   2