Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 31/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-21

na jej problemy zdrowotne sprawuje nad nią opiekę i pobiera z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy. Wyliczyła swoje wydatki, uwzględniając m.in. koszty leczenia w wysokości 100 zł...
z rachunków bankowych, i to mimo że przedstawiła kopię bankowego dowodu wypłaty, a specjalny zasiłek opiekuńczy miał być wypłacony jej synowi właśnie na rachunek bankowy...

I SA/Gd 542/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-28

2016 r. o waloryzacji renty, kopię decyzji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kopię faktury za telefon...
na okres od listopada 2015 r. do października 2016 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem w wysokości 520 zł miesięcznie. Na wydatki związane...

I SA/Gd 542/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-02

wypłacanej skarżącemu w kwocie 903,76 zł netto miesięcznie oraz przyznanego żonie na okres od listopada 2015 r. do października 2016 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego...
dołączył kopię decyzji ZUS z dnia 5 marca 2016 r. o waloryzacji renty oraz kopię decyzji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku...

I SA/Kr 1435/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-23

skarżącego są zasiłki otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: okresowy z powodu niepełnosprawności i specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad mamą...
w formularzu 'PPF' wynika, że skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Źródłem jego utrzymania jest zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł oraz zasiłek okresowy...

I SA/Kr 390/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

[...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą. Rodzina pobiera świadczenie wychowawcze...
zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego wraz...

I SA/Kr 391/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

piłki nożnej za wynagrodzeniem [...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą...
(wynagrodzenie za pracę na ˝ etatu i specjalny zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy...

I SA/Go 381/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SA/Go 382/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

III SA/Wa 946/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

matką. Matka skarżącej otrzymuje rentę rodzinną w wysokości ok. 1.300 zł., Do wniosku skarżąca załączyła decyzję o przyznaniu jej specjalnego zasiłku opiekuńczego...
2015 r. korzystała z zasiłków z MOPS-u. Aktualnie skarżąca utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia opiekuńczego w wysokości 520 zł w związku koniecznością opieki nad chorą...

III SA/Wa 1223/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

jest [...] i posiada [...] grupę inwalidzką. Skarżąca posiada [...] grupę inwalidzką i częściową pomoc. Skarżąca uzyskuje specjalny zasiłek opiekuńczy nad chorym mężem w kwocie 520 zł...
, że zasługuje on na uwzględnienie., Z nadesłanych dokumentów wynika bowiem, że Skarżąca i jej mąż utrzymują się z kwoty [...] zł otrzymywanej tytułem renty i zasiłków opiekuńczych...
1   Następne >   3