Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SO/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

w kwocie 1.320,06 zł netto oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego matki, z tytułu opieki nad ciotką, w wysokości 520 zł - łącznie 1.740,06 zł miesięcznie. Podniosła...
czteroosobowego gospodarstwa domowego wnioskodawczyni składa się emerytura E. S. oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, otrzymywany przez A. S., związku z opieką nad niepełnosprawną...

III SAB/Kr 61/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-11-30

o przyjęcie córki do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr [...] w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr [...] w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Opiekuńczych w N...
zamieszkania L. do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr [...] w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo - Opiekuńczych w N., W dniu 14 października 2021 r. skarżąca zwróciła...

III SA/Kr 1176/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-12

że składa się na to 1400 zł wynagrodzenia męża za prace, 1300 zł zasiłku opiekuńczego i ok. 550 zł z pomocy społecznej., Uzasadniając swoje starania podniosła...
2016 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego postanawia: I. zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych, II. ustanowić dla strony...