Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

na media, decyzję w przedmiocie waloryzacji renty, decyzję w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego żony., Mając...
zasiłku pielęgnacyjnego Skarżącemu do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

waloryzacji renty, decyzję ustalającą mężowi Skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego., Mając na względzie powyższe zważono...
Strony do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

V SA/Wa 982/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł, zaś jej mąż otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca otrzymuje dodatek mieszkaniowy...

I SA/Kr 1640/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-28

., Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę w wysokości 625,97 zł., miesięcznie, netto oraz zasiłek opiekuńczy w wysokości 153 zł., Koszty utrzymania jej mieszkania wynoszą...
jest przestrzegać specjalnej diety a uzyskiwane dochody nie wystarczają jej często na bieżącą egzystencję ., Strona skarżąca nie jest właścicielem nieruchomości czy przedmiotów...