Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Po 1242/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-19

2013 r. ubiegać się mogą o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zasadniczą przesłanką rozgraniczającą te dwa rodzaje świadczeń rodzinnych, jest - jak wynika...
, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31 grudnia 2012 r.) dwie różne instytucje ustawodawca...

I SA/Wa 1404/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-02

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. SKO przywołało wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 21 października 2014 r. K 38/13 jednak nie zweryfikowało stanowiska organu...
zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, podczas gdy zbieg prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku...

II SA/Po 1053/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-06

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31...
dwie różnice pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a specjalnym zasiłkiem opiekuńczym., W pierwszym rzędzie zauważyć należy, że zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy...

II SA/Po 8/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zasadniczą przesłanką rozgraniczającą te dwa rodzaje świadczeń rodzinnych, jest - jak wynika z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych...
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy...

I SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Rodziny w D. pismem z 24 kwietnia 2018 r. poinformował, że Strona pobierała:, - w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy...
przedłożyła m.in. decyzję [...] w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Do wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku...

II SA/Po 1351/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31...
różnice pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym, a specjalnym zasiłkiem opiekuńczym., W pierwszym rzędzie zauważyć należy, iż zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy...

II SA/Wa 780/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

się opieki nad osobą niebędącą jego krewnym w linii prostej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. odmówił mu specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawanego z tytułu...
losowego o charakterze nadzwyczajnym. Brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną oraz trudna sytuacja materialna...

II SA/Po 1250/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

się mogą o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zasadniczą przesłanką rozgraniczającą te dwa rodzaje świadczeń rodzinnych, jest - jak wynika ze zmienionego przepisu...
o niepełnosprawności, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31 grudnia 2012 r.) dwie różne...

II SA/Go 659/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-16

września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przyznano mu decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., Rozważając zasadność wniosku organ...
, gdyż przyznany skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje - zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku (Dz.U z 2013r., poz. 1456 ze zm...

I SA/Ke 366/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-19

, ponieważ zaprzestała ona użytkowania gospodarstwa od 1 lipca 2018 r. Od tego dnia uzyskuje dochód w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. Gospodarstwo rolne od 1 lipca...
i od tej daty przyznano stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...
1   Następne >   +2   +5   7