Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

IV SA/Po 173/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-10

Orzekania o Niepełnosprawności w Z. oraz oświadczenie, że z dniem przyznania wnioskowanego świadczenia rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznane decyzją z dnia [...] czerwca 2019 r. co stanowiło przesłankę negatywną do przyznania świadczenia z datą wcześniejszą...

IV SA/Po 644/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-08

opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r...
świadczenia przedemerytalnego, ale także wtedy, gdy przyznane są już jej świadczenia z funduszy zabezpieczenia społecznego: (b) specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie...

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości '[...]' złotych miesięcznie, a ustalenie, że jej stan chorobowy powstał co najmniej w 16 roku życia...
ze zm.). Okoliczność, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanowiło jeden z warunków przyznania skarżącemu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w żadnym...

II SA/Po 662/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-14

, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r...
opiekunowie i otrzymać zasiłek pielęgnacyjny jedynie w wysokości obniżonej o emeryturę., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał dotychczasowe...