Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 662/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-14

, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r...
opiekunowie i otrzymać zasiłek pielęgnacyjny jedynie w wysokości obniżonej o emeryturę., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał dotychczasowe...