Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I GSK 1348/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

terminu z art. 65 § 5 Kodeksu celnego, co w rezultacie doprowadziło do oddalenia skargi i utrzymania w mocy aktu administracyjnego wydanego z rażącym naruszeniem prawa,, b...
administracyjnego wydanego z rażącym naruszeniem prawa,, c) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez rozstrzyganie w niewłaściwie ustalonym stanie faktycznym, co doprowadziło...

I SA/Wr 1029/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-21

w sprawie przez organy celne obu instancji i zasądzenia kosztów postępowania skarżący sformułował zarzut rażącego naruszenia prawa, polegającego na tym, że organ II instancji...
z naruszeniem przepisów art.233 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji w sytuacji, gdy ten dopuścił się naruszenia prawa, a to:, 1. rażącego...

I SA/Wr 1032/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-21

kosztów postępowania skarżący sformułował zarzut rażącego naruszenia prawa, polegającego na tym, że organ II instancji z, sygn.akt 3 I SA/Wr 1032/02, 4, naruszeniem przepisów...
art.233 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji w sytuacji, gdy ten dopuścił się naruszenia prawa, a to:, 1. rażącego naruszenia prawa...

I SA/Wr 1031/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-21

I instancji w sytuacji, gdy ten dopuścił się naruszenia prawa, a to:, 1. rażącego naruszenia prawa przez wadliwe zastosowanie w sprawie przepisów art.32 Porozumienia...
obowiązującego tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej., 2. rażącego naruszenia prawa poprzez niezastosowanie w sprawie wprost Kodeksu celnego oraz aktów normatywnych...

I SA/Wr 1030/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-21

wydanych w sprawie przez organy celne obu instancji i zasądzenia kosztów postępowania skarżący sformułował zarzut rażącego naruszenia prawa, polegającego na tym, że organ...
się naruszenia prawa, a to:, 1. rażącego naruszenia prawa przez wadliwe zastosowanie w sprawie przepisów art.32 Porozumienia podpisanego w dniu 24.06.1997r. w formie...

I SA/Wr 1033/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-21

i zasądzenia kosztów postępowania skarżący sformułował zarzut rażącego naruszenia prawa, polegającego na tym, że organ II instancji z, sygn.akt 3 I SA/Wr 1033/02, 4, naruszeniem...
przepisów art.233 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji w sytuacji, gdy ten dopuścił się naruszenia prawa, a to:, 1. rażącego naruszenia prawa...

GSK 1157/04 - Wyrok NSA z 2005-01-10

się do zarzutu skargi - rażącego naruszenia prawa. Brak rozważenia tego zarzutu wyłączył, zdaniem skarżących, możliwość uwzględnienia skargi., Skarżący podkreślają...
kasacyjnej należy stwierdzić, iż są one nieuzasadnione. Strona nie precyzuje w skardze kasacyjnej zarzutu co do rażącego naruszenia prawa. Twierdzi tylko, że sąd I-szej...

GSK 1159/04 - Wyrok NSA z 2005-01-10

się do zarzutu skargi - rażącego naruszenia prawa. Brak rozważenia tego zarzutu wyłączył, zdaniem skarżących, możliwość uwzględnienia skargi., Skarżący podkreślają...
, a mianowicie art. 141 § 4 p.p.s.a. należy stwierdzić, iż są one nieuzasadnione. Strona nie precyzuje w skardze kasacyjnej zarzutu co do rażącego naruszenia prawa. Twierdzi...

GSK 1128/04 - Wyrok NSA z 2005-01-10

naruszył również przepis postępowania - art. 141 § 4 p.p.s.a., gdyż nie odniósł się do zarzutu skargi - rażącego naruszenia prawa. Brak rozważenia tego zarzutu wyłączył...
za prawidłową, co by wskazywało, że nie dopatrzył się rażącego naruszenia prawa. Szczegółowe rozważenie tego zarzutu kasacyjnego jest o tyle niemożliwe, że nie został on należycie...

I GSK 860/05 - Wyrok NSA z 2005-10-20

, co w rezultacie doprowadziło do oddalenia skargi i utrzymania w mocy aktu administracyjnego wydanego z rażącym naruszeniem prawa,, b) art. 134 § l ustawy z dnia 30 sierpnia...
doprowadziło do oddalenia skargi i utrzymania w mocy aktu administracyjnego wydanego z rażącym naruszeniem prawa,, c) art. 151 w związku z art. 106 §3 Prawa o postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   37