Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

III SA/Lu 64/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-19

tych pojazdów pustych w związku z takim przewozem. Zmiana pojazdu lub przerwa w przewozie dla umożliwienia realizacji części przejazdu przy użyciu innego środka...
w postaci faktury nr [...] z [...] grudnia 2018 r. - na okoliczność przyczyn uszkodzenia pojazdu o numerze [...] i braku możliwości przewidzenia tego uszkodzenia...

II GSK 604/19 - Wyrok NSA z 2021-02-24

podczas kontroli. Przesłuchany w charakterze świadka kierowca M. B. przedstawił przebieg czynności załadunku towaru. Z treści zeznań wynika, że kierowca zostawiał puste...
listów przewozowych, WZ, uzyskania kopii faktury celem ustalenia kto zlecił przewóz. Tych dokumentów nie pozyskano. Poza tym umowa między spółką A. a C. nie nakłada...

VI SA/Wa 1221/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-20

barwy pomarańczowej z przodu i z tyłu wykonywano kontrolowany przewóz rzeczy tzw. 'pusty' przejazd po rozładunku towaru niebezpiecznego UN 1170 z L. do B. 'próżna...
do umowy spółki cywilnej, Listo przewozowy, Faktura VAT z 8 marca 2021 r. za wykonanie transportu, Świadectwo dopuszczenia pojazdu (naczepy i ciągnika siodłowego...

VIII SA/Wa 815/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

nr 1 o pojemności [...] litrów jest wypełniona w ilości [...]litry oleju (wg wskazań przepływomierza), a komora nr 2 jest pusta. Na przewożoną ilość [...] litry oleju...
jest pusta. Na przewożoną ilość [...] litry oleju napędowego kierowca nie okazał numeru referencyjnego zgłoszenia SENT lub dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia...

III SA/Gl 754/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-06

przy tej okazji w trakcie eksperymentu, że urządzenie wypłacające monety było puste i nie można było zrealizować wygranych pieniężnych., Ustalenia kontroli wykazały zatem...
podatek VAT. Czynsz miał być płatny w oparciu o wystawiona fakturę VAT. Płatność następowała tylko w przypadku kiedy urządzenie było eksploatowane. W przypadku włamania...

III SA/Łd 974/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

się z serwisantem. Serwisant przyjeżdżał co jakiś czas zapełniać maszynę bilonem, jeżeli maszyna była pusta tzn. jeżeli nie było w niej pieniędzy. Ani skarżąca, ani nikt...
powyższego skarżąca wystawiała fakturę za dzierżawę lokalu. Fizycznie fakturę odbierał serwisant, wystawiona została tylko jedna faktura - kwiecień na kwotę 480 zł. Skarżąca...

II SA/Op 314/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-03-14

2710 w ilości 917 litrów. Ilość towaru została stwierdzona na podstawie przelania paliwa z jednej komory do drugiej pustej komory. Na potwierdzenie wykonanej czynności...
brutto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, jednak nie niższą niż 20.000,00 zł. W toku postępowania Spółka M. dostarczyła fakturę z dnia 24 maja 2021 r...