Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 674/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Cywilnego z dnia [...] stycznia 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy I. stwierdza nieważność...
. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku B. K., T. C. oraz M. C. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Prezes Urzędu...

VII SA/Wa 584/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-15

rozporządzenia przez przewoźnika lotniczego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi A.C. w dniu 2 października 2013 r. (data nadania w urzędzie...
na tę decyzję upływał z dniem 26 września 2013 r. Wraz ze skargą skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła...

VII SA/Wa 1186/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-13

niejawnym wniosku [...] z siedzibą w D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi [...] z siedzibą w D. na decyzję Prezesa Urzędu...
Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] marca 2017 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi...

VII SA/Wa 2771/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

niejawnym wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...
lotniczego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej Postanowieniem z 4 kwietnia 2018 r. w niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd...

VIII SA/Wa 102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ze skargi W. P. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia...
[...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia licencji pilota śmigłowca turystycznego postanawia : przywrócić termin do wniesienia skargi. Postanowieniem z 22...

VII SA/Wa 901/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

skargi za bezzasadną postanawia: oddalić wniosek A. G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z dnia...
[...] lutego 2010r., znak: [...]. Pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. (data prezentaty Sądu), A. G. złożyła wniosek 'o przywrócenie terminu i kontynuację toku sądowego...

VII SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

przeszkody lotnicze postanawia: oddalić wniosek B. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] grudnia 2009...
. W. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] grudnia 2009 r. Motywując swój wniosek wskazała na trudną...

VII SA/Wa 293/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] S.A. w [...] o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...]., W dniu 26 września 2012 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu z dnia 11...

I OZ 13/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi A. E. G. na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] lutego 2010r., znak...
A. E. G. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] lutego 2010 r., W uzasadnieniu swego...

VI SA/Wa 2298/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi Z. M. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] września...
2010 r. nr [...] w przedmiocie wymiany licencji pilota szybowcowego postanawia 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu; 2) zwrócić skarżącemu Z. M. kwotę 200...
1   Następne >   +2   +5   9