Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II GZ 160/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego...
postanowieniem oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi., W motywach postanowienia Sąd...

II GZ 303/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

I SA/Bd 373/10 odrzucił wniosek E. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na informację Marszałka Województwa K.-P. z dnia [...] marca 2010 r...
ta może stanowić przesłankę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 14 maja 2010 r. (karta 19 akt...

I SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-20

wniosku R. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na informację Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dofinansowania...
, że okoliczność ta może stanowić przesłankę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Sąd jednocześnie zwrócił skarżącemu uiszczony wpis w kwocie 200 zł...

II SA/Bd 79/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-28

wniosku Gminy J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Gminy J. na czynność Marszałka Województwa [...] z dnia [..] listopada 2010r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [...] postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia...

I SA/Bd 373/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-20

wniosku E.P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na informację Marszałka Województwa K.-P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie dofinansowania projektu...
dokumentację w sprawie, Sąd wskazał, że okoliczność ta może stanowić przesłankę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Sąd jednocześnie zwrócił skarżącej...

II GZ 346/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Gospodarczej zażalenia G. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 5 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Bd 79/11 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
Administracyjnemu w B. I, Postanowieniem objętym zażaleniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. odmówił G. J. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na informację Marszałka...

II GZ 276/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-05

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 374/10 odrzucił wniosek R. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
przesłankę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 maja 2010 r., Pismem z dnia 16 czerwca 2010...

II GZ 780/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. K. R. na pismo Marszałka Województwa D. z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie pomocy...
terminu do jej wniesienia. Skargę tę (wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu) dołączono do akt niniejszej sprawy jako uzupełnienie dotychczas już wniesionej skargi...

II GZ 451/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. J. na informację Marszałka Województwa K.-P. z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy...
79/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. odrzucił wniosek G. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie z jej skargi na czynność Marszałka Województwa K.-P...

III SA/Wr 550/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

pomocy finansowej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia odrzucić wniosek W rozpoznawanej sprawie skarżący pismem z dnia [...] czerwca...
- skargę na pismo Marszałka Województwa D. z dnia [...] lutego 2013 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   9