Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II OSK 2263/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

pkt 6 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego...
. 2 pkt 13 ustawy uzdrowiskowej w zw. z art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane, poprzez ich nieprawidłową wykładnię., Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie...

VII SA/Wa 1040/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-21

zabrania się budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zakładów przemysłowych. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane...
, rozbudowy, nadbudowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane, podczas gdy tymczasem przepis ten znosi wszelkie zakazy określone w art. 38a ustawy...

IV SA/Wa 664/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

zabrania się budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - zakładów przemysłowych. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane...
w zw. z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, poprzez ich nieprawidłową wykładnię i przyjęcie, że prowadzenie przedsięwzięć budowlanych...

II OSK 200/16 - Wyrok NSA z 2017-04-04

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zakładów przemysłowych. Zdaniem organu, przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2011 r...
o uzdrowiskach mówiąc o budowie nie ograniczył tego pojęcia tylko do budowy nowego obiektu budowlanego ale odwołał się do rozumienia tego pojęcia zgodnie z przepisami ustawy Prawo...

IV SA/Wa 1702/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-08

'C' ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm...
.) zakładów przemysłowych. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu...

VII SA/Wa 1588/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

. art. 55 pkt 3 oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)., Odwołujący...
opinii sanitarnej, wydanej wyłącznie w wykonaniu przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., Do tego momentu PZOZ był przekonany...

II OSK 324/12 - Wyrok NSA z 2013-06-11

. U. 2004 r. Nr 169 poz. 1781), jak również art. 55 pkt 3 oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn...
. - Prawo budowlane. Do tego momentu PZOZ był przekonany, że podstawą wpisu zmian do księgi rejestrowej Klinik, było postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...

VII SA/Wa 1542/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane,, 5) art. 147a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń,, 6) art. 165 § 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 6...
. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,, d) art. 147a § 1 Kodeksu wykroczeń, art. 160 § 1 oraz art. 165 § 1 pkt 1 i pkt 5 Kodeksu karnego., Ewentualnie...

VII SA/Wa 483/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie orzeczone wykonanie zastępcze., Zobowiązanemu służy...
z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie orzeczone wykonanie zastępcze., Zobowiązanej służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia...

II OSK 135/12 - Wyrok NSA z 2013-05-17

. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [j.t. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 275 ze zm., dalej p.b.],, 5) art. 147a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r...
r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 169 poz. 1781), art. 55 pkt 3 i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,, d) art...
1   Następne >   +2   +5   +10   27