Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SA/Ol 282/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-31

7 lipca 1994r. Prawo budowlane - nakazał M. L. rozbiórkę budynku gospodarczego wybudowanego w warunkach samowoli budowlanej w miejscowości N., gmina O. (działka...
wymaganych dokumentów, co w świetle art. 48 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zobowiązywało organ do wydania nakazu rozbiórki., W odwołaniu od powyższej decyzji M. L. podał...

II SA/Gd 691/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-12

podjąć właściwe czynności w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Wniesienie takiej skargi musi być jednak poprzedzone wcześniejszym zażaleniem, o którym mowa w art. 37...
2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę...

II SA/Go 251/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-12

w mocy postanowienia z dnia [...] lutego 2010 r. w sprawie 2 Ds. 56/10 o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o czyn z art. 90 ustawy Prawo budowlane i inne na podstawie art...
i wszczęcie postępowania zgodnie z wyrokiem sądowym oraz prawem własności, a także o pokrycie kosztów i strat spowodowanych nieuznaniem wyroku sądowego i brakiem interwencji...

I OZ 1555/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

sędzi T. D. od orzekania w sprawach ze skarg skarżącej, 'z powodu przyczynienia się do szkody spowodowanej samowolą budowlaną i naruszeniami prawa budowlanego...
wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia. Skarżąca wniosła o jego uchylenia, podnosząc, że zarządzenie narusza jej prawa do ochrony danych osobowych i do ochrony...

II SAB/Łd 113/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-17

publicznych - osób będących funkcjonariuszami publicznymi, zatrudnionymi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie uzyskania przez te osoby uprawnień...
budowlanych., W ocenie skarżącego uznanie przez Prokuratora Rejonowego w B. dokumentów z akt zakończonych postępowań przygotowawczych za nie mające przymiotu publicznych...

II SAB/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-17

niejawnym sprawy ze skargi B. J. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w sprawie udzielenia informacji publicznej postanawia oddalić wniosek skarżącej B. J. o przyznanie prawa...
pomocy. B. J. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. W uzasadnieniu tego wniosku...

I OZ 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

rozstrzygnięcia Sąd podał, że w uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca wskazała, iż z powodu samowoli budowlanej znalazła się w trudnej sytuacji życiowej...
. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi B. J. na bezczynność Prokuratora Rejonowego...

II SAB/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-13

. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: odmówić wnioskodawczyni...
przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Wnioskiem z dnia 4 maja 2012r. B. J. zwróciła się o zwolnienie od kosztów...

VII SAB/Wa 5/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-27

B. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. J. na bezczynność Prokuratora Generalnego postanawia: przyznać B. J. prawo pomocy w zakresie...
całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. W dniu 2 maja 2012 r. do Sądu wpłynął wniosek B. J., o przyznanie prawa pomocy...

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-26

. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w S. w przedmiocie wznowienia postępowań karnych postanawia: odmówić B. J. przyznania...
prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku złożonym na urzędowym formularzu PPF 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu do sądu) B. J...
1   Następne >   3