Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 7/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-08

zasiłki z pomocy społecznej w kwotach 602 i 207 zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci współwłasności połowy domu o powierzchni 90 m2. Uzasadniając wniosek...
do zasiłku -utrzymuje się jedynie z zasiłku z pomocy społecznej, nie posiada oszczędności, ani przedmiotów wartościowych, tym samym stwierdzić należy, że jego sytuacja...

II SA/Wa 797/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

z ośrodka pomocy społecznej w kwocie [...] zł każdy. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci współwłasności połowy domku o powierzchni [...] m2. Uzasadniając...
wniosku R. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi R. N. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw...

II SA/Wa 7/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-06

, że obecnie skarżący utrzymuje się z zasiłku stałego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 602 zł. Jest osobą niezdolną do pracy od 2011 r., jego brat otrzymuje...
niejawnym wniosku R. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi R. N. na postanowienie Centralnej...

VIII SA/Wa 356/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-30

, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, czy też bezrobotne bez prawa do zasiłku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I OZ...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. P. na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw...

II SAB/Wa 880/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

, oświadczenia w przedmiocie korzystania z jakiejkolwiek formy pomocy społecznej, udokumentowania kosztów utrzymania., Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania wynika...
wniosku A. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. R. na bezczynność Centralnej Komisji...

II SA/Wa 797/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-10

z bratem i konkubiną brata. Wnioskodawca nie uzyskuje żadnych dochodów, jest bezrobotny, natomiast jego brat i konkubina uzyskują zasiłek z ośrodka pomocy społecznej...
wniosku R. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. N. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów...

II SAB/Wa 880/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-26

, oświadczenia w przedmiocie korzystania z jakiejkolwiek formy pomocy społecznej, udokumentowania kosztów utrzymania., Wnioskodawca nie wykonał wezwania referendarza...
A. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. R. na bezczynność...

II SA/Wa 1715/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-04

wniosku J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Centralnej Komisji...
. M. prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. Skarżąca wraz ze skargą na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni...

II SAB/Wa 280/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-02

wniosku S. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Centralną Komisję...
do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od uchwały o odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki...

II SA/Wa 1715/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-01

prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów...
strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego., Skarżąca wskazała, że pozostaje we wspólnym...
1   Następne >   3