Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

III FSK 3186/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-14

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w P. z dnia 18 stycznia 2019 roku, nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zwrócić skargę kasacyjną...
Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę D. B. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w P. z 18 stycznia 2019 roku w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...

III FSK 3186/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od D. B. na rzecz Naczelnika...
Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z 18 stycznia 2019 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wymieniony wyrok jest opublikowany na stronach...

I SA/Po 269/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

[...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. I SA/Po 269/19, Uzasadnienie, Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego...
. zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w dniach [...].07.2013 r., [...].08.2013 r., [...].08.2013 r., [...].08.2013 r., [...].08.2013...

I SA/Wr 585/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-07-13

556.538,00 zł oraz orzeczono o odpowiedzialności Podatnika za niepobrany podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w wysokości 556.538,00 zł od czynności...
kapitału zakładowego spółki z o.o. (5.050,00 zł), zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r...

III SA/Wa 712/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

-Skarbowego w W. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną...
') od decyzji tego Organu z [...] października 2019 r., ustalającej Skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych 329 302, utrzymał w mocy swoją...

I SA/Go 186/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-16

zwrócił uwagę, że na pożyczki powołano się dopiero w 2018 roku, kiedy to również złożono deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych. Organ oceniając...
. Argumentował, że wersję zdarzeń forsowaną w toku postępowania podatkowego podważa również fakt, iż deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych złożono po upływie...

I SA/Kr 1114/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-26

podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38.585,00 zł z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r., NMUC-S przesłuchał w charakterze świadków: M. B...
., nr [...], określającą Skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38.585,00 zł z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r...

I SA/Kr 827/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-07

. (dalej: Spółka, Strona, Skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r. w kwocie...
zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych. Decyzja organu podatkowego wysłana została na adres korespondencyjny wskazany przez pełnomocnika P. sp. z o.o....

I SA/Kr 1064/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-17

) zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r. w kwocie 38.585,00 zł., Powyższe rozstrzygnięcie miało...
miejsce w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., Decyzją z dnia 15 marca 2019 r. NMUC-S określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności...

I SA/Kr 687/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-07

w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r., Postanowienie powyższe zostało doręczone Spółce w dniu 16...
pod numerem [...] (postępowanie w sprawie podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych za lipiec 2015 r.), udzielone na druku [...] Zatem zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17