Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

III FSK 3186/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-14

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w P. z dnia 18 stycznia 2019 roku, nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zwrócić skargę kasacyjną...
Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę D. B. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w P. z 18 stycznia 2019 roku w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...

III FSK 3186/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od D. B. na rzecz Naczelnika...
Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z 18 stycznia 2019 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wymieniony wyrok jest opublikowany na stronach...

I SA/Po 269/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

[...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. I SA/Po 269/19, Uzasadnienie, Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego...
. zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w dniach [...].07.2013 r., [...].08.2013 r., [...].08.2013 r., [...].08.2013 r., [...].08.2013...

III SA/Wa 712/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

-Skarbowego w W. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną...
') od decyzji tego Organu z [...] października 2019 r., ustalającej Skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych 329 302, utrzymał w mocy swoją...

I SA/Go 186/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-16

zwrócił uwagę, że na pożyczki powołano się dopiero w 2018 roku, kiedy to również złożono deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych. Organ oceniając...
. Argumentował, że wersję zdarzeń forsowaną w toku postępowania podatkowego podważa również fakt, iż deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych złożono po upływie...

I SA/Kr 1114/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-26

podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38.585,00 zł z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r., NMUC-S przesłuchał w charakterze świadków: M. B...
., nr [...], określającą Skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38.585,00 zł z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r...

I SA/Kr 827/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-07

. (dalej: Spółka, Strona, Skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r. w kwocie...
zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych. Decyzja organu podatkowego wysłana została na adres korespondencyjny wskazany przez pełnomocnika P. sp. z o.o....

I SA/Kr 687/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-07

w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł z tytułu zawarcia umowy sprzedaży dnia 10 lipca 2015 r., Postanowienie powyższe zostało doręczone Spółce w dniu 16...
pod numerem [...] (postępowanie w sprawie podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych za lipiec 2015 r.), udzielone na druku [...] Zatem zgodnie...

I SA/Bk 479/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-15

fizycznych jak i podatku od czynności cywilnoprawnych. Wymiana udziałów w ramach scenariusza gospodarczego, w którym następuje następnie zbycie udziałów przez spółkę...
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też w zakresie skutków podatkowych w obszarze przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. Zamiar strony...

I SA/Bk 478/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-15

interpretacji indywidualnej w zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku od czynności cywilnoprawnych. Wymiana udziałów w ramach...
podatkowych w obszarze przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. Zamiar strony był znany organowi, a wybór rodzaju czynności prawnej, w ramach której nastąpiło...
1   Następne >   +2   +5   9