Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I SA/Kr 415/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-22

w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach., Stosownie do art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13...