Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 621/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-07

2022 r. Nr 358000-COP1.4105.5.2021.9, w przedmiocie podatku akcyzowego, - skargę oddala - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie decyzją z dnia 5 lipca...
2021 roku nr [...] określił E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad 2018 roku w kwocie 157.000,00 zł...

FSK 582/04 - Wyrok NSA z 2004-12-01

ze wskazanymi w tej skardze przepisami art. 10 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
17/02 wydanego w sprawie ze skargi Spółki z o.o. S. w W. na bezczynność Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług oraz zwrotu nadwyżki...

FSK 583/04 - Wyrok NSA z 2004-12-01

w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, wynika z obowiązków ciążących...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Urzędu Skarbowego, że nie istniały przepisy prawa materialnego i procesowego...

I SA/Łd 560/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-04-27

8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U nr 11, poz. 50 ze zm.) zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika...
sierpnia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na decyzję Urzędu Skarbowego Ł.-P. z [...] Nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku...

I SAB/Kr 8/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-06-17

i usług oraz podatku akcyzowym /DZ. U. Nr. 11, póz. 5O ze zm./ w przedmiocie zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za miesiąc [...] 2002 r. oraz z dnia...
podatkowego -Urzędu Skarbowego [...] w zakresie złożonych przez nią wniosków z dnia [...] 2002 r. w oparciu o art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...

I SA/Op 130/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-25

. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50, ze zm.), [...] Urząd Skarbowy w O. przedłużył A spółka...
oraz o podatku akcyzowym., W przypadku doręczania korespondencji spółce cywilnej jako jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zastosowanie miał art. 145...

I SA/Op 129/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-16

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50, ze zm.) przedłużył podatnikowi A spółka cywilna, wspólnicy: B spółka z o.o. i C spółka z o.o. termin zwrotu podatku naliczonego...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego za listopad 1998 r. postanawia odrzucić skargę Pierwszy...

I SA/Op 132/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-16

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50, ze zm.) przedłużył podatnikowi A spółka cywilna, wspólnicy: B spółka z o.o. i C spółka z o.o. termin zwrotu podatku naliczonego...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego za sierpień 1999 r. postanawia odrzucić skargę Pierwszy...

I SA/Op 130/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-16

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50, ze zm.) przedłużył podatnikowi A spółka cywilna, wspólnicy: B spółka z o.o. i C spółka z o.o. termin zwrotu podatku naliczonego...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego za czerwiec 1999 r. postanawia odrzucić skargę Pierwszy...

I SA/Op 131/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-16

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50, ze zm.) przedłużył podatnikowi A spółka cywilna, wspólnicy: B spółka z o.o. i C spółka z o.o. termin zwrotu podatku naliczonego...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego za lipiec 1999 r. postanawia odrzucić skargę Pierwszy...