Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 100/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

za jej zaległości na podstawie art. 116 a w związku z art. 116 Ordynacji podatkowej wymaga określenia 'czasu właściwego' na zgłoszenie wniosku o upadłość spółdzielni. Według art.130...
spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności (art. 130 § 3 Prawa spółdzielczego)., Przepisy art. 107-109 Ordynacji podatkowej...

II GSK 508/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

(obecnie ust. 7) ustawy o ARiMR zawarto odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej. W związku z tym nie ma podstaw do przyjęcia...
wysokości przyznanej płatności., Kierując się zawartym w art. 29 ust. 2 ustawy o ARiMR odesłaniem do działu III Ordynacji podatkowej trzeba przypomnieć, że przepisy...

II GSK 129/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej dotyczących zobowiązań podatkowych. Nie można zatem przyjąć - co zdaje się wynikać z uzasadnienia zaskarżonej...
., a jedynie ustalono, że skarżąca była jednym ze spadkobierców., Kierując się zawartym w art. 29 ust. 2 ustawy o ARiMR odesłaniem do działu III Ordynacji podatkowej trzeba przypomnieć...

II GSK 893/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

płatności. Z treści art. 29 ust. 2 zawierającej odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej, dotyczących zobowiązań podatkowych...
., Kierując się zawartym w art. 29 ust. 2 ustawy o ARiMR odesłaniem do działu III Ordynacji podatkowej trzeba przypomnieć, że przepisy tego działu zawierają regulacje dotyczące...

V SA/Wa 1206/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

Ordynacja podatkowa. Ponadto w podstawie prawnej wskazano § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. oraz art. 71 ust. 2 rozporządzenia...
, do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z wyjątkiem przepisów dotyczących...

V SA/Wa 370/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

, o których mowa w ust. 1 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn...
w niniejszej sprawie, zastosowanie ma m.in. art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organy podatkowe (w niniejszej sprawie ARiMR) właściwe ze względu na ostatnie...

II GSK 363/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

zawierającej odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej, dotyczących zobowiązań podatkowych, wynika, że art. 29 nie jest regulacją kompletną...
o ARiMR odesłaniem do działu III Ordynacji podatkowej trzeba przypomnieć, że przepisy tego działu zawierają regulacje dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym regulacje...

II GNP 2/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania...
lub nadmiernie pobranych środków publicznych, ponieważ przysługują mu uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie Ordynacja podatkowa. Ponadto w podstawie prawnej wskazano §...

II GSK 207/12 - Wyrok NSA z 2013-03-20

ust. 2 ustawy do ustalonej kwoty nienależnie pobranych płatności, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania...

V SA/Wa 2205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

art. 104 k.p.a. w związku z art. 29 ust. 7 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz art. 247 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji...
w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, zamiast w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej, co stanowi wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   27