Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I SA/Go 1273/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-27

- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych., Uzasadniając swoje stanowisko Wojewoda stwierdził, że Rada Miejska w § 3 ust 1 pkt 3 wskazanej uchwały...
. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)., Rada Miejska w § 3 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały wśród wierzytelności gminy i jej jednostek...

IV SA/Po 1255/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-30

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), 4. Do roszczenia dotychczasowego właściciela o zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania...
stosuje się bowiem, zdaniem Zobowiązanego, na podstawie art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.; dalej...

II SA/Wa 248/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

. Prezydent [...] W. orzekł o ustaleniu odpowiedzialności M. S. jako osoby trzeciej na podstawie art. 107-118 Ordynacji podatkowej, w sprawie zwrotu pomocy udzielonej...
[...] W., na podstawie art. 98 Ordynacji podatkowej, orzekł o ustaleniu odpowiedzialności M. S. jako osoby trzeciej w sprawie zwrotu pomocy udzielonej L. S. w kwocie [...] zł. (słownie...

II SA/Go 435/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-08

jest niepodatkową należnością budżetową, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm. ) - art. 3...
, kasacyjnej wniesionej przez wierzyciela zostało z urzędu zawieszone, 3. art. 54 § i pkt 4 i § 3 Ordynacji podatkowej poprzez uznanie, iż zasadne jest, naliczania odsetek...

III SA/Gl 329/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-26

się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia odrzucić skargę. W dniu 6 stycznia 2010 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarga A.W....
na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] , w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej., Pismem z dnia 8...

II OSK 544/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

administracyjnej. Na podstawie art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma w postępowaniu...
art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej i powierzył doręczanie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych sołtysowi. Przepis ten jest źródłem zadań i kompetencji sołtysa...

II OSK 543/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

procedury administracyjnej. Na podstawie art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma...
jakie stworzył przepis art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej i powierzył doręczanie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych sołtysowi. Przepis ten jest źródłem zadań i kompetencji...

II OSK 542/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

publicznej w ramach procedury administracyjnej. Na podstawie art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma...
jakie stworzył przepis art. 144 § 4 Ordynacji podatkowej i powierzył doręczanie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych sołtysowi. Przepis ten jest źródłem zadań...

I SA/Lu 569/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-11

pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym...
, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata...

II SA/Bd 1076/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-02

w 'odniesieniu' do art. 2 § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wniosła o umorzenie zaległości powstałej tytułem opłaty na rzecz budżetu państwa...
administracyjnego w odniesieniu do art. 107 § 3 przy uwzględnieniu art. 207 i art. 210 Ordynacji podatkowej. Zarzuciła również niewłaściwe stosowanie przepisów obowiązującego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100