Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

III SAB/Gd 18/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-19

. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...
w ramach postępowania administracyjnego określonego w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SAB/Sz 110/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-12-27

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto sądy administracyjne orzekają w sprawach...

IV SAB/Wa 152/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-25

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r...

II SAB/Gl 1/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw,, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W świetle art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a....

VI SAB/Wa 59/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-22

. - Kodeks postępowania administracyjnego lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowaniami, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
administracyjnego bądź Ordynacji podatkowej. Podkreślić ponadto należy, że Prokurator Generalny (ani żaden inny organ administracji), nie ma obowiązku informowania skarżącego...

III SAB/Kr 92/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-12

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...
określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Zgodnie z art. 3 § 3 P.p.s.a sądy...

IV SA/Wr 23/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-01

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a) pisemne interpretacje...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Ponadto sądy administracyjne orzekają także w innych sprawach...

IV SA/Wa 864/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-26

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

IV SA/Wa 569/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-27

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z art...

II SA/Bk 245/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-21

podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej...
określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W niniejszej sprawie skargą do sądu...
1   Następne >   +2   +5   11