Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

III SA/Gl 957/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-11-27

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
zabezpieczających;, 4b) opinie, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 5) akty prawa miejscowego organów...

III SAB/Gl 343/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-12-04

i 803), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań...
i odmowy wydania opinii zabezpieczających;, 4b) opinie, o których mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii...

III SAB/Gd 18/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-19

. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...
w ramach postępowania administracyjnego określonego w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SAB/Sz 110/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-12-27

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto sądy administracyjne orzekają w sprawach...

IV SAB/Wa 152/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-25

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r...

II SAB/Gl 1/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw,, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W świetle art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a....

VI SAB/Wa 59/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-22

. - Kodeks postępowania administracyjnego lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowaniami, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
administracyjnego bądź Ordynacji podatkowej. Podkreślić ponadto należy, że Prokurator Generalny (ani żaden inny organ administracji), nie ma obowiązku informowania skarżącego...

III SAB/Kr 92/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-12

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...
określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Zgodnie z art. 3 § 3 P.p.s.a sądy...

III SAB/Gl 373/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2024-01-03

kwietnia 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. - dalej: KPA), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 11...
z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów...

II SAB/Sz 4/24 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2024-04-03

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16...
, o których mowa w art. 119 zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, i odmowy wydania tych opinii;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek...
1   Następne >   +2   +5   +10   15