Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Bd 76/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeniu przyszłym istnieje uzasadnione przypuszczenie...
, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na to wystąpienie Szef KAS w piśmie z dnia [...] grudnia 2018 r...

I SA/Bd 539/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-13

zobowiązania pieniężnego, wskazując, że w sprawie zachodzi przesłanka określona w art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. 1540...
. 210 § 1 pkt 4 i 6, art. 210 § 1 pkt 4 i 6, art. 243 § 1 w zw. z art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, a także naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 21 § 1 pkt...

I SA/Bd 151/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-10

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) i wyjaśniło, że organ podatkowy podejmując rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia...
zaległości podatkowej ma obowiązek działać według zasad wynikających z obowiązywania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a wyniki postępowania wyjaśniającego ocenić...

II OSK 876/20 - Wyrok NSA z 2020-07-06

' oraz art. 75 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r...
. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne nakazuje stosowanie przepisów Działu III ordynacji podatkowej do ponoszenia opłat za usługi wodne, przy czym uprawnienia organów podatkowych...

II SA/Łd 359/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 u.p.w. w wysokości 6,50 zł; 2. za II kwartał - w terminie...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja podatkowa'. Dodała przy tym, że jakkolwiek art. 300 ust. 1 u.p.w....

II SA/Łd 360/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-10

informacji rocznej (art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800) w związku z art. 300 ust. 1 ustawy Prawo...
24 stycznia 2019 r. brak jest podstaw do zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), powoływanej dalej jako: 'Ordynacja...

IV SA/Po 372/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-29

. zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu art. 314 Prawa wodnego oraz art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800...
z art. 314 ust. 1 Prawa wodnego w sprawie należności dotyczących ustalania opłaty zmiennej za usługi wodne stosuje się przepisy Działu III Ordynacji podatkowej. Zgodnie...

I SA/Po 175/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

na postanowienia art. 14b § 5b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. - dalej w skrócie: 'O.p.'). Wskazano...
zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Podstawą prawną wskazanego działania organu jest art. 169 § 1 w zw. z art...

I SA/Po 85/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-24

swoje rozstrzygnięcie, organ wskazał m.in., że zgodnie z art. 14b § 5b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. - dalej...
albo zdarzenia przyszłego, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Podstawą prawną wskazanego działania organu jest art. 169 § 1 w zw. z art. 14 h Ordynacji podatkowej...

III SA/Kr 1338/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

. wniosło 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w K., zarzucając naruszenie art. 2 i art. 68 Ordynacji podatkowej w związku z art. 11 ustawy o z dnia 29 października 2010 r. o zmianie...
, że od końca roku, w którym zaistniały zarzucone zaskarżoną decyzją uchybienia, biegł trzyletni termin przedawnienia określony w art. 68 Ordynacji podatkowej i termin ten upłynął...
1   Następne >   +2   +5   +10   100