Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II GSK 1899/12 - Wyrok NSA z 2014-02-14

, by zestawienie rachunkowe skarżącej bilansowało z jednej strony dochody z opłat za infrastrukturę, nadwyżki z innych rodzajów działalności handlowej oraz finansowanie...
o konieczności złożenia formularzy planistycznych., 5.5. Z dostrzeżonymi przez Naczelny Sąd Administracyjny wadami uzasadnienia zaskarżonego wyroku, koresponduje zarzut...