Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

. - po przeprowadzeniu postępowania planistycznego - Rada Gminy P. (dalej również: 'Rada Gminy' lub 'skarżony organ') podjęła uchwałę nr [...] 'w sprawie miejscowego planu...
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., w wysokości 0%., Wykonanie uchwały Rada Gminy powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy...

I OSK 1602/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, to uprawnieni byli do otrzymania...
w związku z wykonywaniem map do celów projektowych i planistycznych., W drugiej części uzasadnienia skargi skarżący wywiedli, że wysokość należnych opłat powinna zostać...

I OSK 1563/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla...
Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. P. i R.P. na czynności Starosty [...] polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych...

IV SA/Wa 8/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Starosty L. w przedmiocie bezprawnego nałożenia obowiązku uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego...
wskazali czynności Starosty L. polegające na nałożeniu oraz żądaniu od nich uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu...

IV SA/Wa 2665/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

, skoro wcześniej uiścili zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych...
. w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala...

I OSK 1284/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, uprawnieni byli do otrzymania...
na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla...

IV SA/Wa 2664/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

. Ich zdaniem, skoro uiścili zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, uprawnieni...
. na czynności Starosty L. polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu...

I OW 206/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

ze skargi K. J. z dnia 10 marca 2014 r. dotyczącej pobierania opłat za udostępnianie informacji z ZUDP do zgłoszenia do mapy do celów planistycznych w Starostwie Powiatowym...
wpłynęła skarga K. J. z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca pobierania opłat za udostępnianie informacji z ZUDP do zgłoszenia do mapy do celów planistycznych w Starostwie...

IV SA/Wa 2667/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

. w przedmiocie bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala...
czynności Starosty L. polegające na nałożeniu oraz żądaniu od nich uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego...

I SA/Gd 1637/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-13

. na czynność Starosty z dnia 25 maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne 1. uchyla zaskarżoną czynność; 2. zasądza od Starosty...
Administracyjnego w Gdańsku skargę na czynność materialno-techniczną Starosty Powiatu polegającą na naliczeniu opłat publicznoprawnych na podstawie dokumentu nr [...]., Z akt sprawy...
1   Następne >   +2   4