Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

II SAB/Wr 60/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy, zlokalizowanych na działce przy ul. K. [...] w O., D. Wojewódzki Inspektor...

II SA/Wr 156/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, demontażu zbiornika oleju opałowego, rozbiórki ścian żelbetowych i rozbiórki stóp fundamentowych pod zbiorniki stalowe postanawia...
budowlanego, demontażu zbiornika oleju opałowego, rozbiórki ścian żelbetowych i rozbiórki stóp fundamentowych pod zbiorniki stalowe. Z akt sprawy wynika, że skarżący uiścił...

I SA/Go 1030/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-04

w okresie objętym kontrolą podatkową nabył wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe (olej smarowy), zaklasyfikowane do kodów CN 27101981, 27101983 i 27101987 w łącznej ilości...
. w sprawie C-313/05)., Dyrektor Izby Celnej podzielił stanowisko skarżącego, iż zgodnie z art. 20 dyrektywy energetycznej sporny olej klasyfikowany do kodu CN 2710 nie podlega...

I SA/Lu 376/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-12

2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269 z późno zm.) regulującego m.in. sposób dokumentowania oświadczeniami odbieranymi od nabywców oleju opałowego...
okoliczności wyłączających sprzedawców z obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i odbierania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe - przy okazji...

II SA/Bk 676/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-27

informacji publicznej w postaci kopii faktur wraz z dowodami WZ, dotyczącymi dostaw oleju opałowego przez P. O. I. P., R. P. w ramach realizacji umowy nr [...] z dnia...

I SA/Wr 811/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

[...].12.2007 r., nr [...], określającej zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju opałowego za poszczególne miesiące od marca do września...

I SA/Go 723/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-18

2005r. w wysokości 19 07100 zł z tytułu dokonanego obrotu olejem opałowym., W dniu 22 lipca 2010r. organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie...

I SA/Lu 719/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-14

2008 r. oraz podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia do grudnia 2008 r. w toku której ustalono, że spółka uczestniczyła w procederze obrotu olejem opałowym odbarwiony...
z przeznaczeniem do celów napędowych, przy wykorzystaniu nierzetelnej dokumentacji handlowej., W 2008r. wykazała ona w ewidencji księgowej 13 fikcyjnych faktur zakupu oleju...

I SA/Lu 717/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-14

, że podatniczka uczestniczyła w procederze obrotu olejem opałowym odbarwiony z przeznaczeniem do celów napędowych, przy wykorzystaniu nierzetelnej dokumentacji handlowej. W 2008r...
. wykazała ona w ewidencji księgowej 35 fikcyjnych faktur zakupu oleju napędowego wystawionych przez B., na łączną wartość netto 2.647.420,59 zł. Faktury...