Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X

III SA/Po 334/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-21

podatkowy z kolei, zgodnie ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją ustalił, że na dzień 30 listopada 2007 roku podatnik posiadał olej opałowy w ilości 174 462 I. Dokonując...
października 2007 roku wskazany w fakturze olej opałowy zakupiono, to musiał on być również zmagazynowany do jednego lub kilku zbiorników magazynowych Spółki Jawnej 'A'. Zatem...

III SA/Łd 686/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-16

przez sprzedającego olej opałowy, tj. przez firmę 'B' M.C., z obniżonej stawki akcyzy, przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie...
jest przez firmę 'A' A.S., do której M.C. dostarczał olej opałowy. Jako przesłankę wznowienia wskazano także ujawnienie personaliów i adresu zamieszkania mężczyzny o imieniu 'J...

I GSK 71/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

ilości nabytego oleju opałowego, zaś w odniesieniu do oświadczeń U. i M. O. nie potwierdzono danych w nim zawartych. W badanym okresie Spółka sprzedała olej opałowy...
podatkowego., W ocenie organu, adnotacja zawarta w fakturach VAT o treści: 'olej opałowy tylko do celów grzewczych' nie jest oświadczeniem nabywcy o zamiarze wykorzystania...

I GSK 1484/12 - Wyrok NSA z 2014-04-29

materialnego poprzez:, 1) niezastosowanie art. 65 ust. 1 u.p.a., mimo że podatnik według organów podatkowych nie mógł skorzystać z obniżonej stawki na olej opałowy...
, a to konsekwentnie powinno skutkować zastosowaniem stawki podstawowej na olej opałowy określonej w tym przepisie;, 2) nieprawidłowe zastosowanie art. 65 ust. 1a u.p.a. polegające...

III SA/Po 1251/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-10

przez nabywców oleju opałowego powodują, że faktycznym 'zużywającym' olej opałowy w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 10 jest sprzedawca. Sprzedając paliwo nie miał prawnych możliwości...
' olej opałowy w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. jest sprzedawca. Zużycia oleju dokonuje jego nabywca i to po stronie nabywców należy...

III SA/Po 1327/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-03

przez nabywców oleju opałowego powodują, że faktycznym 'zużywającym' olej opałowy w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 10 jest sprzedawca. Sprzedając paliwo nie miał prawnych...
'zużywającym' olej opałowy w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. jest sprzedawca. Zużycia oleju dokonuje jego nabywca i to po stronie nabywców należy...

I SA/Gd 313/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-24

i niedostateczne wykazanie, że sprzedany przez Skarżącą olej służył innym celom niż opałowe., W uzasadnieniu odwołania Skarżąca zarzuciła, że przepisy na których oparto...
dowodowe nie wykazał, aby sprzedany przez Skarżącą olej przeznaczony został na cele inne niż opałowe, a zatem błędne ustalenia postępowania dowodowego rzutują na ustalenie...

I SA/Ke 449/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-22

uzyskanego ze sprzedaży oleju opałowego typu: - olej opałowy lekki ze znaczkiem 'Solvent Yellow', - olej opałowy typu 'P', - olej opałowy ciężki, - olej opałowy typu 'AN-7...
', - olej opałowy typu 'S' nabytych od firm PPHU 'O.-P.' i PHUP 'O._O.' w Ł., a sprzedanych odbiorcom poprzez odmierzacz paliw ciekłych do baków samochodowych...

I SA/Gd 314/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-24

w oświadczeniach) wykazała, że część z nich nie wskazywała ilości, rodzaju i typu urządzeń grzewczych wykorzystujących olej opałowy, była nieczyteina (nie pozwalała ustalić...
przeprowadzenie postępowania dowodowego i niedostateczne wykazanie, że sprzedany przez Skarżącą olej służył innym celom niż opałowe. W uzasadnieniu odwołania Skarżąca...

I SA/Gd 62/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-24

o nazwie: 'A' z siedzibą w C. w ramach której sprzedawany był olej opałowy. Przedmiotem postępowania kontrolnego była rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania...
, organ odwoławczy potwierdził ustalenia organu pierwszej instancji, zgodnie z którymi Skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawała olej opałowy na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   15