Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

IV SA/Gl 116/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

na tym, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorcy powinny stanowić informacje, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na jego sytuację ekonomiczną, jakkolwiek nie muszą mieć same...
informacji, a więc spełnił przesłankę formalną, to jednak nie ustalił, czy ujawnienie informacji, o które wnioskował mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na jego sytuację...

II GSK 3776/17 - Wyrok NSA z 2020-02-20

której, ujawnili prowadzenie prac ziemnych przez A. Sp. z o.o. z siedzibą w B.. Za zgodą Prezesa Zarządu Spółki i jej pełnomocnika dokonano pomiarów geodezyjnych i sporządzono zdjęcia...
, iż w marcu 2015r. rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy stawu. Na podstawie stwierdzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz ujawnionego w dniu [...] maja 2015r. zakresu prac...

II GSK 3409/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

- tych (ub. wieku). Tymczasem ujawnione ślady eksploatacji, potwierdzone na otrzymanych zdjęciach były zupełnie świeże. Wątpliwości Sądu nie budził także sposób obliczenia...
o 'dzikim' wydobywaniu piasku na jego terenie. Ponadto pracownicy organu I instancji, dość przypadkowo, ujawnili wywóz kruszywa z terenu należącego do skarżącego...

III SA/Gl 1011/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-09

o takim numerze nie przebiega w tym rejonie. Droga powiatowa nr [...] łączy miejscowości B. i S., w gminach: B. i P., blisko [...] km od omawianego terenu (źródło...
przez organ I instancji były trudne do ujawnienia. Organ nie mógł bowiem posiadać wiedzy na temat pochodzenia wszelkich wyrobisk (szczególnie powstałych blisko 30 lat...

II SA/Gl 886/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-15

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Podczas eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wyjaśniono w uzasadnieniu...
go w projekcie budowlanym oraz w pozwoleniu na budowę. Ogrodzenie to niewątpliwie stanowi element zagospodarowania terenu i wymagało ujawnienia projekcie zagospodarowania działki...