Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SAB/Rz 137/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-29

ujawnieniu jako źródło informacji publicznej, a ponadto ze względu na wcześniejsze wnioski oraz zachowania strony skarżącej zachodzą podstawy do uznania, że strona...
danych wrażliwych Prokurator miał obowiązek ujawnienia skanów dokumentów lub informacji z tych dokumentów w formie opisowej. Na poparcie swojego stanowiska skarżący...

IV SAB/Gl 10/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-29

, a na poparcie tego poglądu przytoczył szereg argumentów wskazujących na jego źródło i charakter, nadto naprowadził na właściwe przepisy oraz orzecznictwo w tym zakresie...
charakter poufny i w żadnym razie nie mogą być ujawnione. Ich ujawnienie zwłaszcza osobom podejrzanym byłoby nie tylko nielogiczne ale i prawnie niedopuszczalne. Prawdą...

II SA/Łd 699/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-25

, a wiec i orzeczenia dotyczą nie chroni osób biorących udział w postępowaniu przed ujawnieniem informacji podlegających ochronie w myśl ustawy ochronie danych osobowych...
. W ocenie Prokuratora Rejonowego w B. ujawnienie treści wnioskowanego dokumentu stanowiłoby naruszenie sfery prywatności osoby, której to postępowanie dotyczy...

I OSK 903/13 - Wyrok NSA z 2014-02-19

prokuratorskiej. Zatem, zdaniem organu, akta prokuratorskie w jeszcze większym stopniu niż akta sądowe podlegają ochronie przed ujawnieniem, gdyż - w przeciwieństwie do rozprawy...
gromadzonych w prokuraturze, w tym przede wszystkim akta postępowań, ma charakter tajny, stanowiąc tajemnicę służbową, której 'nieuprawnione' ujawnienie mogłoby narazić na szkodę...

II SA/Wa 1016/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-19

na źródłach obiektywnie zasługujących na wiarę. Ponadto zauważył, że opinia publiczna bez wątpienia ma prawo wiedzieć o dokonaniach prokuratorów z poszczególnych jednostek...
wspólnego danej społeczności. Prokurator Krajowy dokonał takiej oceny na podstawie całokształtu ujawnionych okoliczności, z uwzględnieniem argumentów powołanych...

II SA/Bk 452/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-03

zamieszczone. Odwołujący się wskazał dodatkowo na naruszenie jego praw prywatnych ujawnieniem decyzji pierwszoinstancyjnej wskazanym we wniosku prokuratorom...
prokuratorów. Stanowi ona bowiem informację publiczną i podlega ujawnieniu niezależnie od zamiaru wnioskodawcy co do późniejszego jej wykorzystania, także niekorzystnego...

II SA/Łd 537/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-06

osobowe stron, których akta tej sprawy dotyczą. Ich zanonimizowanie nie chroni podmiotów biorących udział w postępowaniu przed ujawnieniem informacji podlegających ochronie...
w świetle wskazanych norm. Ujawnienie treści dokumentu wnioskowanego przez S. M. stanowiłoby - w ocenie Prokuratora Okręgowego - naruszenie sfery prywatności tych osób...

II SA/Wa 2084/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-30

treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Dalej wskazał, że gdy wnioskowane informacje znajdują...
o dostępie do informacji publicznej., Odwołujący wskazał, że każda informacja dotycząca sfery publicznej jest informacją jawną, zaś każde ograniczenie ujawnienia takiej...

I OSK 779/14 - Wyrok NSA z 2014-11-21

bardzo poważnie naruszony interes publiczny, który wymaga wyświetlenia i ujawnienia wszystkiego co związane jest z działaniami poszczególnych organów i instytucji...
informacji, w tym także takich, którym można przypisać cechę publicznych. Nie zmienia to jednak charakteru akt jako całości. Pozostają one głównie źródłem wielu informacji...

II SO/Wa 181/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

zwolnienie od kosztów sądowych w całości., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu podał, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Ujawnił, że nie posiada majątku...
utrzymania ponieść jakichkolwiek kosztów sądowych. Nie ma on żadnych oszczędności i innych źródeł utrzymania. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący wykazał...
1   Następne >   +2   5