Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Rz 13/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-03

na wyżywienie, utrzymanie mieszkania (opłaty), koszty leczenia i wydatki związane z edukacją córki (studia),, c) źródła i sposobu pokrywania wydatków związanych z kosztami...
zwykłego utrzymania w przypadku, jeżeli zaliczka alimentacyjna i zasiłek pielęgnacyjny stanowią jedyne jej źródło dochodów; obecne realia życiowe bez wątpienia nie pozwalają...

II SAB/Po 51/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-03

ono wątpliwości, co do tego czy Wnioskodawca ujawnił wszystkie źródła dochodu. W oświadczeniu majątkowym złożonym do sprawy prowadzonej pod sygn. akt II SAB/Po 8/09...
podał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Źródłem utrzymania rodziny są dochody z emerytury wnioskodawcy (760zł) oraz renty żony (650zł). Wnioskodawca...

II SAB/Po 52/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-03

ono wątpliwości, co do tego czy Wnioskodawca ujawnił wszystkie źródła dochodu. W oświadczeniu majątkowym złożonym do sprawy prowadzonej pod sygn. akt II SAB/Po 8/09...
podał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Źródłem utrzymania rodziny są dochody z emerytury wnioskodawcy (760zł) oraz renty żony (650zł). Wnioskodawca...

I OZ 1659/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

jego sytuację majątkową niewyjaśnioną. Wnioskodawca permanentnie, mimo kolejnych wezwań, nie wskazuje swoich źródeł utrzymania. Nie ujawnił przy tym jakie osoby kryją...
niniejszej sprawy i spraw zawisłych przed WSA w Olsztynie'. '(P)osiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła zarobkowego dochodu skarżącego a jedynie skarżący w zakresie...

I OZ 1657/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

to formie i zakresie, czyni jego sytuację majątkową niewyjaśnioną. Wnioskodawca permanentnie, mimo kolejnych wezwań, nie wskazuje swoich źródeł utrzymania. Nie ujawnił...
(...) z dowodów aktowych niniejszej sprawy i spraw zawisłych przed WSA w Olsztynie'. '(P)osiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła zarobkowego dochodu skarżącego...

II SA/Ol 300/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-24

się do kwestii wysokości i źródeł uzyskiwanego dochodu od 1 stycznia 2011 r. do dnia wezwania, nie podał źródła, rodzaju i daty otrzymania pomocy pieniężnej lub rzeczowej osób...
ani osób trzecich. Nie wskazał ponadto na jakiekolwiek źródła dochodu z prac dorywczych. Wnioskodawca nie udzielił również pełnych wyjaśnień umożliwiających zbadanie...

II SA/Ol 301/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-24

się do kwestii wysokości i źródeł uzyskiwanego dochodu od 1 stycznia 2011 r. do dnia wezwania, nie podał źródła, rodzaju i daty otrzymania pomocy pieniężnej lub rzeczowej osób...
ani osób trzecich. Nie wskazał ponadto na jakiekolwiek źródła dochodu z prac dorywczych. Wnioskodawca nie udzielił również pełnych wyjaśnień umożliwiających zbadanie...

IV SA/Po 615/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

z zobowiązujących przepisów prawa. Ustawodawca jasno sprecyzował w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r., co stanowi źródło ustalenia stanu faktycznego...
w zakresie stwierdzenia okoliczności przekroczenia dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym o 50 km/h. Wśród tych źródeł wskazał obok prawomocnego rozstrzygnięcia...

II SAB/Gl 22/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-21

. stwierdziła brak podstaw do wyłączenia obu operatów technicznych z zasobu, gdyż stanowiły one podstawę ujawnienia w operacie gruntów i budynków stanu zgodnie...
też jako zalecenia pokontrolne wskazano:, - podjęcie działań w celu prawidłowego wykazania w operacie ewidencji atrybutów punktów granicznych i oznaczenia źródła pochodzenia (KERG...

IV SA/Po 128/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-09

z zobowiązujących przepisów prawa. Ustawodawca jasno sprecyzował w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r., co stanowi źródło ustalenia stanu faktycznego w zakresie...
stwierdzenia okoliczności przekroczenia dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym o 50 km/h. Wśród tych źródeł wskazał obok prawomocnego rozstrzygnięcia za naruszenie...
1   Następne >   +2   +5   8