Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Ol 524/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-26

, podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie...
, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Ponadto...

II SO/Ol 9/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-11

wnioskodawcy od kosztów sądowych. W ocenie Referendarza wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych...
ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...

II SA/Ol 473/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-11

w tut. Sądzie postanowieniem z dnia 29 lipca 2013 r. odmówił przyznania wnioskodawcy prawa pomocy. W ocenie Referendarza wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie, że wszelkie...

II SA/Ol 524/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-06-21

ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...
, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie jego konsumpcyjne źródło utrzymania' oraz, że 'z posiadanej nieruchomości (...) nie czerpie...

IV SA/Po 37/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-21

zatem brak odpowiedzi na wezwanie mające na celu ustalenie rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej wnioskodawcy w tym m.in. ujawnienie źródła utrzymania, stwierdzić...
miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wskazania źródła utrzymania w tym m.in. przez kogo i w jakim zakresie skarżący...

II SAB/Ol 57/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-09

obejmującej zwolnienie od kosztów sądowych wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków., Postanowieniem z dnia 13 listopada 2013...

II SA/Ol 912/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-09

źródła dochodu. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe. Nie posiada żadnego majątku oraz żadnych...
ze strony rodziny, osób trzecich lub jakichkolwiek instytucji. Skarżący, mimo wezwania, nie złożył wyjaśnień, które rozwiałyby wskazane wątpliwości, nie ujawnił...

III SA/Kr 474/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-02

oczywistymi zasadami doświadczenia życiowego i zdecydowała się wreszcie na ujawnienie źródła oraz wysokości swych dochodów., Skarżącej można udzielić pomocy...

II OSK 1853/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

tylko, że dąbrowszczacy 'byli realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim', podczas gdy motywacja tych osób co wynika z ujawnionych źródeł historycznych...
z ujawnionych źródeł historycznych była ona zróżnicowana. W opinii IPN, którą organ bezdyskusyjnie zaakceptował, przemilczano również pozostałe doświadczenia życiowe...

IV SA/Po 419/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-10

dokumentów obrazujących jego sytuację finansową oraz nie ujawnił źródeł utrzymania (w tym ewentualnie dochodu z prac dorywczych, pomocy osób trzecich czy też pomocy...
wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo, jest bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w K. i nie ma żadnego dochodu Opisując stan majątkowy wnioskodawca ujawnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100